Розпорядження
Одеського міського голови
№ 988 від 09.11.2018 р.

 

Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадкахВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 37 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 19 жовтня 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 4-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 37 000 (тридцять сім тисяч) грн згідно зі списками (додатки 1-2).2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 37 000 (тридцять сім тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312074054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.Г. Труханов  

 Додаток 1

до розпорядження
міського голови
від 09.11.2018
№ 988
 
 
 
СПИСОК
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
м. Одеси на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство комерційного банку
«Приват Банк»
   
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.,
Манкевич Маврентій Єлисейович
13 000
Всього:                                                                                                            13 000

 

Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко

    
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 09.11.2018
№ 988
 
 
 
 
СПИСОК
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
м. Одеси на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.      
Герега Анатолій Павлович
8 000
2.      
Сорочан Надія Євгенівна
8 000
3.      
Стриженюк Станіслав Савович
8 000
Всього:                                                                                                           24 000

  

Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко
 

Сторінка створена: 2018.11.12 18:22