Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1130 від 27.12.2018 р.

Про надання допомоги на придбання
будівельних матеріалів для проведення
ремонту квартири дитячого будинку сімейного
типу, створеного на базі родини Смірнової

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 6.5 пункту 6 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи, що житлове приміщення, в якому розташований дитячий будинок сімейного типу, перебуває на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради, на підставі заяви матері-вихователя Смірнової Н.М.:

1. Надати грошову допомогу гр. Смірновій Нані Миколаївні на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири в розмірі 17 700 (сімнадцять тисяч сімсот) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 17 700 (сімнадцять тисяч сімсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі служби у справах дітей Одеської міської ради за кодом видатків 0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на розрахунковий рахунок № 35412078033401, МФО 828011, код ЄДРПОУ 25427107 служби у справах дітей Одеської міської ради.

3. Службі у справах дітей Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених в пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну допомогу на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири дитячого будинку сімейного типу шляхом перерахування коштів на рахунок заявниці, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Г. Труханов


Сторінка створена: 2018.12.28 13:10