Розпорядження
Одеського міського голови
від 31.01.2006 № 59-01р

Про встановлення муніципальної надбавки
окремим категоріям працівників галузі
«Охорона здоров'я» м. Одеси

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», затверджених рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004 року №3156-IV, з метою соціального захисту найбільш незахищених категорій працівників галузі «Охорона здоров'я»:

1. Затвердити Положення про муніципальну надбавку окремим категоріям працівників галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси (додаток 1).

2. Встановити з 01.01.2006 року щомісячну муніципальну надбавку:
- у розмірі 50 грн (КЕКВ 1110) молодим спеціалістам, які працюють у комунальних установах охорони здоров’я;
- у розмірі 50 грн (КЕКВ 1110) працівникам протитуберкульозних диспансерів, міської туберкульозної лікарні №1, дитячого протитуберкульозного санаторію №3 «Ластівка», будинків дитини №1 та №3, комунальної установи «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ – інфекцією/ СНІДом».

3. Встановити видатки з виплати муніципальної надбавки згідно з додатком 2.

4. Управлінню охорони здоров'я Одеської міської ради (Якименко О.О.) щорічно, при формуванні бюджетного запиту з галузі «Охорона здоров'я», передбачати видатки щодо фінансування щомісячної муніципальної надбавки, зазначеної в пунктах 2-3 розпорядження.

5. Управлінню фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) здійснювати фінансування видатків, зазначених у пунктах 2-3 розпорядження в межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік з галузі «Охорона здоров'я».

6. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голові від 25.01.2005 року №80-01р «Про встановлення муніципальної надбавки окремим категоріям працівників галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси» та від 26.05.2005 року №550-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.01.2005 року №80-01р «Про встановлення муніципальної надбавки окремим категоріям працівників галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника міського голови Фідірко Т.Г.


Е. Гурвіц

Додаток 1
до розпорядження

Одеського міського голови
від 31.01.2006 №59-01р


ПОЛОЖЕННЯ
про муніципальну надбавку окремим категоріям працівників
галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси

1. Муніципальна надбавка встановлюється з метою соціального захисту та поліпшення матеріального стану працівників найбільш незахищених категорій галузі «Охорона здоров'я» м. Одеси.

2. Муніципальна надбавка встановлюється працівникам галузі «Охорона здоров'я» за категоріями, а саме:
- лікарям та середнім медичним працівникам – молодим спеціалістам, які працюють у комунальних установах охорони здоров'я м. Одеси;
- усім працівникам протитуберкульозних диспансерів, міської туберкульозної лікарні №1, дитячого протитуберкульозного санаторію №3 «Ластівка», будинків дитини №1 та №3, комунальної установи «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ – інфекцією/ СНІДом».

3. Молодими спеціалістами вважати:
- середніх медичних працівників, випускників середніх навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця різних спеціальностей протягом п’яти років після закінчення навчального закладу;
- лікарів, випускників вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних спеціальностей протягом п’яти років з моменту закінчення вищого навчального закладу, незалежно від того, коли він став до роботи.

4. Розмір муніципальної надбавки встановлюється розпорядженням міського голови.

5. Нарахування заробітної плати за час відпустки проводиться згідно з чинним законодавством без урахування муніципальної надбавки.


6. Муніципальна надбавка нараховується пропорційно відпрацьованій нормі часу, але не більше як 50 грн.

7. Муніципальна надбавка за час перебування на лікарняному листі не нараховується.

8. Муніципальна надбавка виплачується з бюджету м. Одеси в межах загального фонду бюджету з галузі «Охорона здоров'я».

Керуюча справами Т.М.Єршова


Додаток 2
до розпорядження
Одеського міського голови
від 31.01.2006 № 59-01р

Кошторис видатків щодо фінансування
щомісячної муніципальної надбавки на 2006 рік

Найменування працівників/ установ
Щомісячна муніципальна надбавка, грн.
Видатки, тис. грн.
Заробітна плата
Нарахування на зарплату 37,00%
Всього
Молодий спеціаліст
50
985осібх12мес./1000 = 591,0
218,7
809,7
Усі працівники:
 
 
 
 
Тубдиспансер № 2
50
54х50х12/1000=32,4
12,0
44,4
Тубдиспансер № 3
50
54х50х12/1000=32,4
12,0
44,4
Тубдиспансер № 4
50
53х50х12/1000=31,8
11,8
43,6
Міська туберкульозна лікарня
50
164х50х12/1000=98,4
36,4
134,8
Будинок дитини №1
50
(150х50х12/1000) + (145х50х9/1000) = 155,3
57,5
212,8
Будинок дитини №3
50
256х50х12/1000 = 153,6
56,8
210,4
Міський центр СНІД
50
31х50х12/1000 = 18,6
6,9
25,5
ДТС №3 «Ластівка»
50
118х50х12/1000 = 70,8
26,2
97,0
УСЬОГО
 
1184,3
438,3
1622,6

Керуюча справами Т. Єршова


Сторінка створена: 2006.03.28 11:08