Розпорядження
Одеського міського голови
№ 133 від 25.02.2019 р.

Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році»:

1. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
1.1. Створити та затвердити персональний склад районних призовних комісій згідно зі статтею 16 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.2. Забезпечити районні військові комісаріати міста Одеси необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними дільницями, господарським майном, автомобільним транспортом згідно зі статтею 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.3. До 22 березня 2019 року перевірити укомплектованість медичних призовних комісій відповідними фахівцями, стан облаштування призовних дільниць та їхню готовність до проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. Результати перевірок оформити актами, копії яких надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради не пізніше 28 березня 2019 року.
1.4. Довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів міста Одеси незалежно від підпорядкування та форм власності інформацію стосовно необхідності забезпечення ними своєчасного прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць згідно з вимогами частини 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.5. Забезпечити своєчасне сповіщення призовників про необхідність прибуття до військових комісаріатів керівниками житлово-експлуатаційних та інших організацій або підприємств і установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків згідно з частиною 9 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.6. Проінформувати виконавчий комітет Одеської міської ради про підсумки чергового призову громадян України на строкову військову службу та про виконання плану відправок призовників до військ до 09 липня 2019 року.

2. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
2.1. Визначити наказом директора перелік лікувальних закладів для медичного обстеження і лікування призовної молоді та розіслати його до районних призовних комісій до 15 березня 2019 року. Забезпечити виділення відповідними лікувальними установами міста Одеси лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу до складу районних призовних комісій на період з 01 квітня до 30 червня 2019 року. Відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» зазначені комісії забезпечити медикаментами, інструментарієм, медичним майном.
2.2. Проконтролювати виділення коштів для виявлення ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С» у призовників, що направляються до військ.
2.3. Зобов’язати керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я: - до 22 березня 2019 року подати до районних військових комісаріатів міста Одеси амбулаторні картки форми 025-У, 025-1-У з обов’язковою відміткою про флюорографічне та електрокардіографічне обстеження з плівками, проведення щеплення від захворювань, а також іменні списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;
- проводити стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників у десятиденний строк безкоштовно. Призовників, які за станом здоров’я придатні до військової служби і підлягають відправці до військ, обстежувати на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С» та наркотичних захворювань;
- у лікувальних закладах, де здійснюється обстеження призовників, своїми наказами призначити посадових осіб, які особисто відповідатимуть за вказану роботу;
- відповідно до частини 8 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівникам медичних закладів під час проведення призову у триденний строк повідомляти відповідні районні військові комісаріати міста Одеси про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
- категорично заборонити заміну лікарів-фахівців – членів районних медичних комісій.

3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області у період проведення призову громадян на строкову військову службу (квітень-червень 2019 року) забезпечити охорону громадського порядку на призовних дільницях.

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради та районними військовими комісаріатами у період проведення призову організувати на районних призовних дільницях проведення військово-патріотичних, культурно-масових заходів із залученням представників трудових колективів, учасників бойових дій, ветеранів війни та військової служби, українського козацтва.

5. Для контролю за підготовкою та проведенням призову, надання практичної допомоги районним призовним комісіям створити оперативну групу Одеської міської ради та затвердити її склад (додається).

6. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради складом оперативної групи перевірити діяльність районних адміністрацій Одеської міської ради стосовно підготовки до призову, готовність районних призовних комісій та районних призовних дільниць до виконання завдань за призначенням. Про стан готовності до призову громадян України на строкову військову службу доповісти заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків та Одеській обласній призовній комісії з наданням копій актів перевірок до 28 березня 2019 року.

7. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради постійно висвітлювати хід чергового призову громадян на строкову військову службу.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Г. Труханов


Сторінка створена: 2019.02.27 10:04