Розпорядження
Одеського міського голови
№ 148 від 04.03.2019 р.

Про внесення змін до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення процедури підготовки міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання:

1. Внести наступні зміни до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115:
1.1. Викласти пункт 1 «Основні стадії розроблення та виконання Програми» розділу ІІ «Порядок розроблення Програми, організація та звітність про її виконання» у наступній редакції:
«Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:
- ініціювання розроблення Програми;
- підготовка проекту Програми;
- стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
- здійснення експертизи проекту Програми, її погодження та затвердження;
- затвердження бюджетних призначень на виконання Програми та включення її до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на відповідний період;
- організація виконання Програми, внесення змін до Програми та здійснення контролю за її виконанням;
- моніторинг та підготовка щорічних (проміжних) і підсумкових звітів про результати виконання Програми».
1.2. Підпункт 4.2 пункту 4 доповнити абзацом наступного змісту:
«- звіт про екологічну оцінку у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

2. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2019.03.04 17:00