Розпорядження
Одеського міського голови
№385 від 15.05.2019 р.


Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 12 квітня 2019 року, протокол № 6:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 15 850 (п’ятнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят) грн згідно з додатком 1;
- 33 470 (тридцять три тисячі чотириста сімдесят) грн згідно з додатком 2;
- 190 690 (сто дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто) грн згідно з додатком 3;
- 99 340 (дев’яносто дев’ять тисяч триста сорок) грн згідно з додатком 4;
- 32 010 (тридцять дві тисячі десять) грн згідно з додатком 5.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 371 360 (триста сімдесят одна тисяча триста шістдесят) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- ЖБК «Жовтневий-18» – 580 (п’ятсот вісімдесят) грн;
- ЖБК «Ленінський-4» – 2 770 (дві тисячі сімсот сімдесят) грн;
- ЖБК «Медработнік» – 780 (сімсот вісімдесят) грн;
- ЖБК «Молодіжний-5» – 3 520 (три тисячі п’ятсот двадцять) грн;
- ЖБК «Приморський-25» – 8 200 (вісім тисяч двісті) грн;
- ЖБК «Приморський-11» – 1 790 (одна тисяча сімсот дев’яносто) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 16 990 (шістнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто) грн;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 4 890 (чотири тисячі вісімсот дев’яносто) грн;
- КП «ЖКС «Північний» – 6 000 (шість тисяч) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 3 800 (три тисячі вісімсот) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 5 400 (п’ять тисяч чотириста) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 900 (дев’ятсот) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 168 490 (сто шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто) грн;
- КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ОВО «Електрик» – 5 900 (п’ять тисяч дев’ятсот) грн;
- ОСББ «Білий будинок» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ОСББ «Іфріс» – 5 900 (п’ять тисяч дев’ятсот) грн;
- ОСББ «Морський» – 9 000 (дев’ять тисяч) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський» – 5 180 (п’ять тисяч сто вісімдесят) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 69 260 (шістдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят) грн;
- ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 6 730 (шість тисяч сімсот тридцять) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 25 280 (двадцять п’ять тисяч двісті вісімдесят) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

 Г. Труханов

ДОДАТКИ 1 -5


Сторінка створена: 2019.05.17 12:59