Розпорядження
Одеського міського голови
№ 560 від 25.06.2019 р. 

Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 17 травня 2019 року, протокол № 8:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 34 700 (тридцять чотири тисячі сімсот) грн згідно з додатком 1;
- 195 650 (сто дев’яносто п’ять тисяч шістсот п’ятдесят) грн згідно
з додатком 2;
- 68 470 (шістдесят вісім тисяч чотириста сімдесят) грн згідно з додатком 3;
- 36 230 (тридцять шість тисяч двісті тридцять) грн згідно з додатком 4.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати
335 050 (триста тридцять п’ять тисяч п’ятдесят) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- ДНЗ «Одеський центр ПТО» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ЖБК «Військовий будівельник-2» – 1 400 (одна тисяча чотириста) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 14 700 (чотирнадцять тисяч сімсот) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 5 800 (п’ять тисяч вісімсот) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 3 000 (три тисячі) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 2 600 (дві тисячі шістсот) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 184 450 (сто вісімдесят чотири тисячі чотириста п’ятдесят) грн;
- ОСББ «Генерала Петрова 27/4» – 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн;
- ОСББ «Дідріхсона 9» – 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн;
- ОСББ «Ексклюзив» «Д» – 5 000 (п’ять тисяч) грн;
- ОСББ «Фонтанський 51Б» – 600 (шістсот) грн;
- ОСББ «Ювілейний-28» – 3 970 (три тисячі дев’ятсот сімдесят) грн;
- ТОВ «Експлуатаційник-111» – 5 700 (п’ять тисяч сімсот) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 53 200 (п’ятдесят три тисячі двісті) грн;
- ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 8 900 (вісім тисяч дев’ятсот) грн;
- ТОВ «Союз» – 500 (п’ятсот) грн;
- ТОВ «Управдом» – 5 100 (п’ять тисяч сто) грн;
- УДБК «Укрбуд» ТОВ «УК» «Жилфонд» Будинкоуправління № 1 – 4 000 (чотири тисячі) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 17 730 (сімнадцять тисяч сімсот тридцять) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

ДОДАТКИ


Сторінка створена: 2019.06.27 11:17