Розпорядження
Одеського міського голови
№ 691 від 01.08.2019 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги гр. Коленовій В.С.


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Коленової В.С., на підставі її заяви:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Коленовій Валентині Степанівні в розмірі 98 663 (дев’яносто вісім тисяч шістсот шістдесят три) грн 72 коп.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 98 663 (дев’яносто вісім тисяч шістсот шістдесят три) грн 72 коп. за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, перерахувати 98 663 (дев’яносто вісім тисяч шістсот шістдесят три) грн 72 коп. на рахунок ТОВ «Кардіка Асістанс».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


Г. Труханов


Сторінка створена: 2019.08.01 17:25
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/175324/