Розпорядження
Одеського міського голови
№ 846 від 17.09.2019 р. 

Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг  

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 16 серпня 2019 року, протокол № 15:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 15 020 (п’ятнадцять тисяч двадцять) грн згідно з додатком 1;
- 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн згідно з додатком 2;
- 24 200 (двадцять чотири тисячі двісті) грн згідно з додатком 3;
- 96 200 (дев’яносто шість тисяч двісті) грн згідно з додатком 4.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 271 420 (двісті сімдесят одна тисяча чотириста двадцять) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- ЖБК «Антарктика» – 830 (вісімсот тридцять) грн;
- ЖБК «Портовик-4» – 1 400 (одна тисяча чотириста) грн;
- ЖБК «Приморський-24» – 6 350 (шість тисяч триста п’ятдесят) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 4 440 (чотири тисячі чотириста сорок) грн;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 2 000 (дві тисячі) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 70 (сімдесят) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 11 790 (одинадцять тисяч сімсот дев’яносто) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 5 200 (п’ять тисяч двісті) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 1 900 (одна тисяча дев’ятсот) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 117 040 (сто сімнадцять тисяч сорок) грн;
- ОСББ «Геранієва 2» – 1 600 (одна тисяча шістсот) грн;
- ОСББ «Дюківська-8» – 15 900 (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот) грн;
- ОСББ «Платан» – 3 590 (три тисячі п’ятсот дев’яносто) грн;
- ОСББ «Черьомушки» – 2 070 (дві тисячі сімдесят) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський» – 1 040 (одна тисяча сорок) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» – 78 190 (сімдесят вісім тисяч сто дев’яносто) грн;
- ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 9 060 (дев’ять тисяч шістдесят) грн;
- УДБК «Укрбуд» ТОВ «УК» «Жилфонд» Будинкоуправління № 1 − 3 000 (три тисячі) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 5 950 (п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

ДОДАТКИ


Сторінка створена: 2019.09.17 16:35