Розпорядження
Одеського міського голови
№ 852 від 18.09.2019 р.

Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 30 серпня 2019 року, протокол № 16:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 31 400 (тридцять одна тисяча чотириста) грн згідно з додатком 1;
- 81 700 (вісімдесят одна тисяча сімсот) грн згідно з додатком 2;
- 50 400 (п’ятдесят тисяч чотириста) грн згідно з додатком 3;
- 33 080 (тридцять три тисячі вісімдесят) грн згідно з додатком 4.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати
196 580 (сто дев’яносто шість тисяч п’ятсот вісімдесят) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- ДП «Інтерраф» – 6 000 (шість тисяч) грн;
- ЖБК «Моряк-8» – 7 000 (сім тисяч) грн;
- ЖБК «Центральний-23» – 1 500 (одна тисяча п’ятсот) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 15 500 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот) грн;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 1 400 (одна тисяча чотириста) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 7 000 (сім тисяч) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 1 000 (одна тисяча) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 4 700 (чотири тисячі сімсот) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 800 (вісімсот) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 68 200 (шістдесят вісім тисяч двісті) грн;
- МО України Будинкоуправління № 2 Одеської КЕЧ району – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ОСББ «Варненська 16/4» – 400 (чотириста) грн;
- ОСББ «Вікторія 17/2016» – 1 600 (одна тисяча шістсот) грн;
- Одеське виробниче об’єднання «Електрик» українського товариства глухих – 17 000 (сімнадцять тисяч) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 21 400 (двадцять одна тисяча чотириста) грн;
- ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 20 980 (двадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят) грн;
- ТОВ «Союз» − 1 000 (одна тисяча) грн;
- УДБК «Укрбуд» ТОВ «УК» «Жилфонд» Будинкоуправління № 1 – 1 000 (одна тисяча) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 10 100 (десять тисяч сто) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

ДОДАТКИ


Сторінка створена: 2019.09.18 13:13