Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1077 від 18.11.2019 р.

Про призначення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 19 листопада 2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси», на підставі протоколу засідання комісії з призначення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси від 03 жовтня 2019 року, з метою стимулювання наукового розвитку, творчості, посилення соціальної активності студентської молоді:

1. Призначити з 01 вересня по 31 грудня 2019 року стипендію Одеського міського голови у розмірі 700 (сімсот) грн щомісячно наступним студентам закладів вищої освіти м. Одеси:
- Задорожній Олені Олександрівні, студентці факультету прокуратури та слідства (кримінальна юстиція) Національного університету «Одеська юридична академія»;
- Бугой Наталії Володимирівні, студентці факультету судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;
- Гарбуз Інні Олександрівні, студентці факультету заочної та магістерської підготовки кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
- Кошелеву Антону Сергійовичу, студенту факультету заочної та магістерської підготовки кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
- Котовій Вікторії Олегівні, студентці медичного факультету № 1 (лікувальна справа) Одеського національного медичного університету;
- Венгер Олені Сергіївні, студентці факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування Одеського державного екологічного університету.

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити виплату стипендії Одеського міського голови студентам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків із загального фонду в межах призначень, затверджених за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2019.11.19 15:57