Розпорядження
Одеського міського голови
№ 22 від 17.01.2020 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги гр. Демяновичу С.О.


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Демяновича С.О., на підставі його заяви на особистому прийомі заступника міського голови – директора департаменту фінансів:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Демяновичу Стефану Онуфрійовичу в розмірі 48 000 (сорок вісім тисяч) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 48 000 (сорок вісім тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну матеріальну допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2020.01.21 17:17
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/177800/