Розпорядження
Одеського міського голови
№ 128 від 24.02.2020 р.

Про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних, бронювання військовозобов’язаних у минулому році, завдання щодо його покращення у 2020 році

Військовий облік і бронювання військовозобов’язаних у виконавчих органах Одеської міської ради, на підприємствах, в організаціях, установах міста Одеси у 2019 році організовано відповідно до положень законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних».
Протягом року відповідно до плану перевірок було проведено перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних, головна мета яких – вивчення та аналіз стану військового обліку громадян України, накопичення військово-облікових даних громадян України відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних», надання практичної допомоги щодо організації роботи та вирішення проблемних питань.
За результатами проведених перевірок встановлено, що робота з організації військового обліку в цілому поліпшилась. Водночас, були виявлені окремі недоліки та порушення, основними з яких є:
- накази на призначення посадових осіб, які мають бути відповідальними за ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та посадові інструкції з ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників відсутні. Мають місце призначення посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради (далі – виконавчі органи), підприємств, установ та організацій міста Одеси (далі – підприємства), відповідальних за ведення військового обліку, всупереч вимогам, визначеними пунктом 11 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних;
- зміни облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які стосуються їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи та посади, до особових карток у п’ятиденний термін не вносяться; до військових комісаріатів, в яких перебувають на військовому обліку призовники та військовозобов’язані, повідомлення про всі зміни облікових даних не надсилаються;
- звірка облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які містяться в їх особових картках за формами № П-2ДС, № П-2, та картках первинного обліку з обліковими даними військово-облікових документів не здійснюється.
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, з метою усунення виявлених недоліків, забезпечення належної військово-облікової роботи у виконавчих органах та на підприємствах, а також належного контролю щодо стану такої роботи:

1. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради:
1.1. Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства України з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних щодо організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, бронювання військовозобов’язаних у виконавчих органах, на підприємствах на період мобілізації та на воєнний час.
1.2. Щороку, до 30 січня, інформувати керівників підприємств, які належать до сфери їх відповідальності та підлягають перевірці, щодо їх обов’язкового ознайомлення з планом проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах на території міста Одеси.
1.3. За результатами проведених перевірок військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах організовувати роботу щодо усунення виявлених недоліків.

2. Керівникам виконавчих органів, яким встановлені мобілізаційні завдання, надавати до відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради інформацію про стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних, результати перевірок та заходи, вжиті для усунення виявлених недоліків, окремим розділом у квартальних та річних доповідях про стан мобілізаційної готовності.

3. Начальнику відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради:
3.1. Інформувати міського голову про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних у виконавчих органах та на підприємствах щороку до 01 лютого.
3.2. Організовувати та проводити методичні заняття з питань військового обліку з працівниками виконавчих органів, підприємств, які відповідають за ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, щороку до 01 квітня.
3.3. Забезпечити координацію дій виконавчих органів з районними військовими комісаріатами (районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки міста Одеси), збір та узагальнення інформації щодо ходу проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах.

4. Рекомендувати військовим комісарам районних військових комісаріатів міста Одеси (районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси) у термін до 01 грудня щорічно:
4.1. Направляти до відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради пропозиції до Планів проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах і організаціях, які розташовані на території району та звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними документів районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси на наступний рік.
4.2. Інформувати відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах відповідного району міста Одеси та пропозиції щодо його покращення на наступний рік.

5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 21 квітня 2017 року № 359 «Про військовий облік призовників і військовозобов’язаних».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2020.02.28 09:20