Розпорядження
Одеського міського голови
№ 420 від 18.05.2020 р.

Про надання допомоги гр. Трефільєвій О.В. на організацію та проведення поховання батька

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, у зв’язку зі смертю батька гр. Войтенка Вячеслава Васильовича, на підставі заяви гр. Трефільєвої О.В.:

1. Надати допомогу гр. Трефільєвій Оксані Вячеславівні в розмірі 18 390 (вісімнадцять тисяч триста дев’яносто) грн на організацію та проведення поховання батька.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 18 390 (вісімнадцять тисяч триста дев’яносто) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну матеріальну допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявниці, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2020.05.20 10:24