Розпорядження
Одеського міського голови
№ 541 від 25.06.2020 р.

Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тімановській Л.І.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Тімановської Л.І., на підставі її заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Тімановській Лілії Іванівні в розмірі 131 000 (сто тридцять одна тисяча) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 131 000 (сто тридцять одна тисяча) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну матеріальну допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявниці, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2020.06.30 10:07