Внесено зміни розпорядженням міського голови  №1063 від 08.12.2020 р. 

Внесено зміни розпорядженням міського голови № 824 від 21.09.2020 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 564 від 06.07.2020 р.

Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.9 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, з метою надання фінансової підтримки медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1. Затвердити Порядок надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (додається).

2. Визначити розмір одноразової адресної матеріальної допомоги:
2.1. Для медичних працівників, які працюють у медичних закладах, що розташовані на території міста Одеси, захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та пройшли стаціонарне лікування у період карантину, – у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.
2.2. Для сімей медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, – у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради по мірі надходження заявок перерахувати допомогу за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

4. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, забезпечувати виплату одноразової допомоги.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 564 від 06.07.2020 р.

ПОРЯДОК
надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Порядок)

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Право на отримання одноразової допомоги мають медичні працівники незалежно від реєстрації їх місця проживання, які працюють у медичних закладах, що розташовані на території міста Одеси, захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та пройшли стаціонарне лікування у період карантину (далі – медичні працівники), а також сім’ї медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – сім’ї померлих).
3. Головним розпорядником бюджетних коштів за виконання вищезазначеного заходу визначити департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
4. Для отримання одноразової допомоги медичний працівник та сім’ї померлих звертаються із заявою на ім’я Одеського міського голови.
До заяви додаються копії таких документів:
- паспорта громадянина України або пластикової картки типу ID-1 паспорта з безконтактним електронним носієм та витягу з реєстру;
- реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- довідки з банку із зазначенням реквізитів відкритого карткового рахунку.

Додатково додаються:
- для медичних працівників – виписка з медичної карти стаціонарного хворого;
- для сімей померлих: свідоцтво про шлюб дружини (чоловіка) або свідоцтво про народження дитини (надається одним із членів померлого медичного працівника), свідоцтво про смерть медичного працівника, лікарське свідоцтво про смерть із зазначенням причини смерті.
До членів сім’ї померлих медичних працівників належать: дружина (чоловік), їх батьки, діти. За неповнолітню/малолітню дитину заяву подає її законний представник.
5. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради або закладом охорони здоров’я іншої форми власності надається клопотання до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з обґрунтуванням підстав для надання допомоги медичному працівнику або сім’ї померлого.
6. Виплата одноразової допомоги медичним працівникам та сім’ям померлих здійснюється за наказом директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради шляхом перерахування коштів на карткові рахунки, відкриті в установі банку, одержувачам допомоги.
7. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів здійснюється в установленому чинним законодавством України порядку.

Керуюча справами       О. Оніщенко


Сторінка створена: 2020.07.10 17:12