Розпорядження
Одеського міського голови
№ 773 від 09.09.2020 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 32 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 21 серпня 2020 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:

1. Надати адресну матеріальну допомогу в особливих випадках 2 ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 22 800 (двадцять дві тисячі вісімсот) грн згідно зі списком (додається).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 22 800 (двадцять дві тисячі вісімсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 773 від 09.09.2020 р.

СПИСОК
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на одержання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках через Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк» 

 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)

1.

Годулян Ольга Андріївна
14 800

2.

Дорохов Петро Петрович
8 000

Всього:                                                                                                                                                                                      22 800

 

Т.в.о. керуючої справами                 С. Бедрега


Сторінка створена: 2020.09.11 12:02