Розпорядження
Одеського міського голови
№ 875 від 05.10.2020 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 36 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 18 вересня 2020 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:

1. Надати адресну матеріальну допомогу в особливих випадках 53 громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 699 400 (шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста) грн згідно зі списками (додатки 1-6).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 699 400 (шістсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов 


Сторінка створена: 2020.10.06 13:45