Розпорядження
міського голови
№ 494-01 р від 25.05.2006

Про організацію робіт із розробки Генерального плану м. Одеси на новий розрахунковий період

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12 Закону України “Про планування і забудову територій”, з метою визначення принципових рішень щодо подальшого розвитку, планування, забудови та іншого використання території м. Одеси, враховуючи великий обсяг робіт, який потрібно здійснити для розробки Генерального плану міста на новий розрахунковий період:

1. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради продовжити здійснення робіт із розробки Генерального плану м. Одеси.

2. Враховуючи необхідність розробки Генерального плану на нових науково-методичних засадах головним проектувальником визначити Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто”.

3. Створити науково-технічну раду з організації розробки Генерального плану м. Одеси та затвердити її склад (додаток 1).
Покласти на науково-технічну раду функції розгляду і вирішення оперативних питань організації робіт із розробки Генерального плану м. Одеси, розгляду та попереднього узгодження виконаних етапів робіт.

4. Затвердити план заходів з організації розробки Генерального плану м. Одеси (додаток 2).

5. Затвердити зведений робочий графік фінансування комплексу робіт із розробки Генерального плану (додаток 3).

6. Управлінню фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування комплексу робіт із розробки Генерального плану в межах призначень, передбачених у бюджеті міста.

7. Виконавчим органам Одеської міської ради у стислий термін надавати необхідні для розробки Генерального плану м. Одеси вихідні дані та інші матеріали і взяти участь у складанні відповідних його розділів, згідно з дорученнями управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Е. Гурвіц

 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 25.05.2006 № 494-01 р  
СКЛАД
науково-технічної ради з організації розробки
Генерального плану м. Одеси 
Кучук М.І.
- керівник ради, заступник міського голови;
 
Білоконь Ю.М.
- директор ДНДІ “Діпромісто” (за згодою);
 
 
Колокольников В.І.
- заступник керівника ради, начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 
 
Члени науково-технічної ради: 
Антипов Ю.Ф.           - начальник головного управління Міністерства з
                                     надзвичайних ситуацій України в Одеській області (за згодою);
 
Бабов К.Д.
- директор НДІ медичної реабілітації та курортології (за згодою);
Бедрега С.М.
- начальник управління фінансів Одеської міської ради;
Боровський М.Д.
-  голова постійної комісії Одеської міської ради  із земельних правовідносин;
Брилько Є.М.
- начальник управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради;
Вішневський В.В.
- директор інституту “Одескомунпроект” (за згодою);
Дацюк В.М.
- заступник начальника управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
Засипка Л.Г.
- головний державний санітарний лікар Одеської області (за згодою);
Касімов М.М.
- перший заступник начальника управління архітектури та містобудування;
Кліментьєв І.М.
- головний державний санітарний лікар м. Одеси;
Ковріжних І.С.
- начальник Одеського міського управління земельних ресурсів;
Мещеряков В.М.
- начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
Міроненко В.І.
- голова Одеського відділення Спілки архітекторів України (за згодою);
Несвіт Т.Р.
- головний архітектор проектів ДНДІ «Діпромісто» (за згодою);
Примак В.О.
- начальник управління екології та природних ресурсів Одеської області (за згодою);
Рубля М.В.
-  начальник управління житлового-комунального господарства Одеської міської ради;
Соколов В.О.
- начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
Топчієв А.Г.
-  завідуючий кафедрою економіко-соціальної географії ОНУ (за згодою);
Уреньов В.П.
-  директор архітектурного інституту Державної Академії будівництва та архітектури (за згодою);
Харічков С.К.
-  заступник директора Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень (за згодою);
Хомяков Д.И.
- голова правління ВАТ “Одесцивільпроект”
     (за згодою);
Штербуль Н.О.
-  начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації (за згодою);
Яровий В.А.
-  начальник управління містобудівної політики та архітектури облдержадміністрації (за згодою).
 Керуюча справами                                                               Т. Єршова
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 25.05.2006 № 494-01 р  
П Л А Н
заходів з організації розробки Генерального плану м. Одеси 
№№ п/п
Найменування заходів
Виконавці
Строк виконання
Примітки
1
2
3
4
5
1
Визначення джерел та порядку фінансування
виконком міської ради
травень
2006 р.
 
2
Організація робіт зі збирання та поновлення вихідних даних
Діпромісто,
УАМ
травень-червень
2006 р.
 
3
Одержання та передача електронної карти М 1:2000
УАМ
 
травень
2006 р.
 
4
Контроль виконання затвердженого графіка робіт
УАМ
щоквартально
 
5
Поетапний розгляд виконаних розділів Генерального плану
Науково-технічна рада,
УАМ
щоквартально, починаючи з ІІ-го кв. 2006 р.
 
6
Громадські обговорення основних положень Генерального плану міста та зони спільних інтересів міста і прилеглих територіальних громад
Діпромісто,
УАМ
грудень 2006 р.
 
7
Основні положення Генерального плану міста. Експертиза
Діпромісто,
УАМ
січень 2007 р.
 
8
Схема зонування території міста до Правил забудови та використання території
Діпромісто
липень 2007 р.
 
9
Затвердження Генерального плану м. Одеси міською радою
УАМ
лютий 2007 р.
 
Керуюча справами                                                                            Т. Єршова
 
 

Сторінка створена: 2006.05.29 10:46