Втратило чинність згідно розпорядження №376-01р від 25.04.2012р.

 

Внесено зміни розпорядженням міського голови №1175-01р від 09.06.2010р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови №1967-01р від 27.09.2010р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№1737-01р від 17.08.2009р.


Про удосконалення механізму
взаємодії виконавчих органів

Одеської міської ради з питань

захисту прав дітей

 
З метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, забезпечення реалізації конституційних прав дітей, підвищення ефективності роботи з питань захисту прав дітей, а також посилення відповідальності посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради при здійсненні соціальної роботи з дітьми, враховуючи зміни в структурі та повноваженнях виконавчих органів Одеської міської ради, які були здійснені відповідно до рішення сесії Одеської міської ради від 25 грудня 2008 року №3739-V, яким затверджено Положення про службу у справах дітей Одеської міської ради, керуючись Законами України «Про службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України „Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008р. № 866, постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" від 08.10.2008р. № 905:
 

1. Начальникам управлінь Одеської міської ради: охорони здоров'я - Якименко О.О., освіти та науки - Савельєвій Н.В., молодіжної та сімейної політики - Юсову А.В., житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу - Пруцакову В.В., директору департаменту праці та соціального захисту населення Одеської міської ради - Шубному А.В., головам районних адміністрацій Одеської міської ради: Київській - Параскевичу Ю.В., Приморській - Підгайному С.Г., Малиновській - Сироті О.П., Суворовській - Штогріну І.Д. з 17.08.2009 року забезпечити в роботі підпорядкованих структурних підрозділів та комунальних установ своєчасне направлення повідомлень до служби у справах дітей Одеської міської ради про факти виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей, у відношенні яких скоєно насильство в сім'ї.
 

2. Начальнику служби у справах дітей Одеської міської ради (Себова М.В.) звернутися до Одеського обласного управління юстиції з пропозицією забезпечення судами розгляду справ щодо встановлення статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (позбавлення батьків батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми, визнання батьків померлими, встановлення опіки над дитиною тощо) в термін не більше двох місяців.
  

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради при виконанні функцій органів опіки та піклування:
3.1. Видавати розпорядження з урахуванням відповідних висновків та документів, наданих службою у справах дітей Одеської міської ради.
3.2. Приймати висновки для подальшої подачі до суду стосовно розв'язання спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним з урахуванням відповідних висновків та документів, наданих службою у справах дітей Одеської міської ради.
3.3. Надавати до служби у справах дітей Одеської міської ради:
- копії розпоряджень районних адміністрацій про надання дитині статусу та всі види форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніше 5-ти днів з часу прийняття розпорядження для формування особових справ дітей;
- копії розпоряджень про відчуження житла, де дитина має право власності або право користування, не пізніше 3-х днів з часу прийняття розпорядження для видачі її батькам (опікуну, піклувальнику) дитини та здійснення контролю за збереженням житлових прав дитини;
- копії висновків про доцільність усиновлення дитини.
3.4. Забезпечити підписання Анкет дітей, які можуть бути усиновлені, не пізніше 5-ти днів з часу роздрукування Анкет з Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені.
 

4. Начальнику управління освіти та науки Одеської міської ради (Савельєва Н.В.) забезпечити негайне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів у разі наявності відповідного пакету документів та розпорядження районних адміністрацій Одеської міської ради.
 

5. Начальнику управління інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) та начальнику служби у справах дітей Одеської міської ради (Себова М.В.) забезпечити інформування населення про зміни у функціях служби у справах дітей Одеської міської ради та реорганізації роботи органів опіки та піклування в місті.
 

6. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини у місті Одесі та склад комісії (додаток 1, додаток 2).
 

7. Затвердити перелік документів, що додаються до служби у справах дітей Одеської міської ради для прийняття висновків про можливість надання дозволу на здійснення нотаріальних дій щодо майна дитини та вирішення спорів між батьками (додаток 3, додаток 4).
 

8. Затвердити перелік документів, які необхідні для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання (додаток 5, додаток 6, додаток 7, додаток 8).
 

9. Затвердити перелік документів, які необхідні для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, міста Одеси (додаток 9).
 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.
 

Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини у місті Одесі

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі-комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється за розпорядженням міського голови.
 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про охорону дитинства", „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", «Про освіту», „Про соціальні послуги", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про неї.
 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Розглядає, у разі необхідності, та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом.
4.2. Розглядає спірні питання, які потребують колегіального вирішення:
- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;
- позбавлення та поновлення батьківських прав;
- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
- участь одного з батьків у вихованні дитини;
- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- встановлення і припинення опіки, піклування;
- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;
- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.
 

5. Комісія має право:
5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
5.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
5.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.
5.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).
6. Комісію очолює голова виконавчого органу Одеської міської ради. Голова комісії може мати заступника.
До складу комісії на громадських засадах входять керівники (заступники) виконавчих органів Одеської міської ради, до повноважень яких входить питання захисту прав дитини, центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників територіальних органів МВС та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей Одеської міської ради, який виконує обов'язки секретаря комісії.
Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.
Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.
Рішення комісії приймається відкритим голосуванням - простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.
Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей Одеської міської ради.

Керуюча справами                                                Т.М. Єршова

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

СКЛАД
комісії з питань захисту прав дитини у місті Одесі

 

Себова Марія Валеріївна - голова комісії, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
Табакова Олена В'ячеславівна - заступник голови комісії, заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради;
Дулгерова Олена Олександрівна - секретар комісії, начальник Малиновського територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради.
 

Члени комісії:

 
Арват Віктор Миколайович - заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Качур Анжела Степанівна - керуюча справами Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
Кириллова Ольга Іванівна - керуюча справами Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Лисий Анатолій Ярославович - начальник ВКМСД ОМУ ГУМВС України в Одеській області (за згодою);
Поліш Олександр Васильович - старший помічник прокурора міста Одеси (за згодою);
Савельєва Наталія Володимирівна - начальник управління освіти та науки Одеської міської ради;
Сагач Сергій Володимирович - заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
Шубний Анатолій Володимирович - директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
Юсов Андрій Володимирович - начальник управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради;
Якименко Олена Олександрівна - начальник управління охорони здоров'я Одеської міської ради.

Керуюча справами                          Т.М. Єршова

 

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для вирішення спору між батьками
щодо визначення імені, прізвища та по батькові дитини

 

1. Заява одного з батьків.
2. Копія паспорта заявника.
3. Довідка з місця реєстрації (проживання) заявника.
4. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).
5. Копія медичної довідки про народження дитини.

 

Керуюча справами                                 Т.М. Єршова

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для вирішення спору між батьками
щодо визначення місця проживання дитини

 

1. Заява одного з батьків.
2. Копія паспорта заявника.
3. Довідка з місця реєстрації (проживання) заявника.
4. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).
5. Копія свідоцтва про народження дитини.
6. Довідка з місця навчання (виховання) дитини.
7. Довідка про сплату аліментів (у разі наявності).

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для вирішення спору між батьками
щодо участі у вихованні дитини

 

1. Заява одного з батьків, хто проживає окремо від дитини.
2. Копія паспорта заявника.
3. Довідка з місця реєстрації (проживання) заявника.
4. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).
5. Копія свідоцтва про народження дитини
 

Керуюча справами                            Т.М. Єршова

 

Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для вирішення питання
щодо відчуження житла, право власності
(користування) на яке має дитина

 

1. Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників).
2. Заява дитини (після досягнення 14-річного віку).
3. Паспорти батьків (опікунів, піклувальників), довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів.
4. Паспорт, свідоцтво про народження дитини, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру дитині.
5. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно.
6. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства та технічна документація на майно, право власності (користування) на яке має дитина.
7. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для відчуження, виданий відповідно до законодавства та технічна документація на майно, право власності (користування) на яке має дитина.
8. Довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги.
9. Копія рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною (для опікунів, піклувальників).
10. Копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).
11. Свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).
12. Довідка з місця навчання (виховання) дитини.
13. Документ, що підтверджує право власності на житло, яке буде придбано.
14. Витяг з реєстру прав власності на житло, виданий відповідно до законодавства, та технічна документація на житло, яке буде придбано.
15. Витяг з реєстру прав власності на житло для відчуження, виданий відповідно до законодавства, та технічна документація на житло, яке буде придбано.
16. Довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї (у разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон).
17. Акт обстеження житлово-побутових умов житла, яке буде придбано з висновком про можливість проживання дитини, складений та завірений відповідно до чинного законодавства органом опіки та піклування за місцем знаходження житла (у разі придбання житла за межами м. Одеси).
Всі документи надаються в оригіналі з копіями у двох примірниках.
 

Керуюча справами                               Т.М. Єршова

 

Додаток 5
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
необхідний для розгляду питання

щодо можливості громадян України бути усиновлювачами

та постановки їх на облік кандидатів в усиновлювачі

 

1. Заява громадян України про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі.
2. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
3. Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби.
4. Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі.
5. Висновок про стан здоров'я кожного заявника.
6. Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством.
7. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника.
8. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
9. Акт обстеження житлово-побутових умов заявників.
 

Керуюча справами                            Т.М. Єршова

 

Додаток 6
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
необхідний для розгляду питання

щодо можливості усиновлення одним з подружжя

дитини другого з подружжя

 

1. Заява того з подружжя, хто бажає усиновити дитину другого з подружжя.
2. Копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
3. Копія свідоцтва про шлюб.
4. Висновок про стан здоров'я заявника.
5. Довідка про наявність чи відсутність судимості.
6. Копія свідоцтва про народження дитини.
7. Письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).
8. Акт обстеження житлово-побутових умов заявника.
 

Керуюча справами                                  Т.М. Єршова

 

Додаток 7
до розпорядження
міського голови
17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
необхідний для розгляду питання

щодо можливості усиновлення дитини іншого з подружжя

іноземцем або особою без громадянства, які перебувають

у шлюбі з громадянами України та постійно проживають
на території України

 

1. Заява того з подружжя, хто бажає усиновити дитину другого з подружжя.
2. Копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
3. Копія свідоцтва про шлюб.
4. Висновок про стан здоров'я заявника.
5. Довідка про наявність чи відсутність судимості.
6. Копія свідоцтва про народження дитини.
7. Письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).
8. Акт обстеження житлово-побутових умов заявника.
 

Керуюча справами                            Т.М. Єршова

 

Додаток 8
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
необхідний для розгляду питання

щодо можливості осіб, які виявили бажання

взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту, або дитину,
позбавлену батьківського піклування

 

1. Заява особи, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту, або дитину, позбавлену батьківського піклування.
2. Довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку.
3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
4. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
5. Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних.
6. Копія паспорта.
7. Висновок про стан здоров'я заявника.
8. Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.
9. Довідка про наявність чи відсутність судимості.
10. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, підпису посадової особи та дати.
11. Акт обстеження житлово-побутових умов.

Керуюча справами                          Т.М. Єршова

 

Додаток 9
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2009р. №1737-01р

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
необхідний для розгляду питання

щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, в заклади для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування

 

1. Свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що засвідчує вік дитини, за відсутності свідоцтва.
2. Медичні документи про стан здоров'я дитини.
3. Документи про освіту (для дітей шкільного віку), результат обстеження дитини, виданого відповідною психолого-медико-педагогічною комісією консультацією).
4. Акт первинного обстеження умов життя дитини.
5. Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (копії свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей).
6. Довідка про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів.
7. Опис належного дитині майна, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження.
8. Документи про наявність та закріплення житлової площі за дитиною.
9. Документи про успадкування житлової площі та майна.
10. Довідка з пенсійного фонду про призначення пенсії дитині, пенсійної книжки, копії ухвали суду про стягнення аліментів.
11. Ідентифікаційний код дитини.
12. Повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом опіки і піклування.
13. Страхове свідоцтво про обов'язкове особисте державне страхування відповідно до чинного законодавства.
14. Ощадна книжка дитини.

Керуюча справами                        Т.М. Єршова


Сторінка створена: 2009.08.18 15:51