Розпорядження
Одеського міського голови
№1680-01р від 10.08.2009р

Про заходи щодо забезпечення
складання проекту бюджету
міста Одеси на 2010 рік

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного регламенту міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.09.2002р. №409-IV:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Одеси на 2010 рік згідно з додатком.

2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради та головам районних адміністрацій Одеської міської ради забезпечити виконання заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Е. Гурвіц

 

Додаток
до розпорядження

міського голови
від 10.08.2009р. №1680-01р

 

Заходи щодо забезпечення складання проекту
бюджету м. Одеси на 2010 рік

 

 
Доручення
Строк
виконання
Виконавці
Контроль за виконанням
1
Направити до ДПА в Одеській області запит стосовно розрахунків прогнозних надходжень до бюджету міста податків і зборів, що враховуються, та податків і зборів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2010 рік
06.09.2009р.
Департамент фінансів Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
2
Для проведення розрахунку податку з доходів фізичних осіб сформувати базу даних за 2006, 2007, 2008 роки та перше півріччя 2009 року по фонду оплати праці робітників, службовців, середній заробітній платі, кількості пільговиків з урахуванням норм ЗУ
”Про податок на доходи з фізичних осіб”
15.09.2009р.
Департамент фінансів Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
3
Скласти розрахунок прогнозного надходження плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності на 2010 рік та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради
15.09.2009р.
Відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
4
Скласти та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради розрахунок надходження орендної плати за земельні ділянки в розрізі районів міста на 2010 рік. Надати інформацію щодо земельних ділянок, які підлягають продажу в 2010р., та прогнозних показників від їх продажу
15.09.2009р.
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
Кучук М.І.
5
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію стосовно:
· прогнозного надходження плати за оренду майна, приміщень в 2010 році;
· прогнозного надходження плати за оренду цілісних майнових комплексів у 2010 році;
· прогнозного надходження плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств;
· кількості об’єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню в 2010р. та очікуваного надходження коштів від їх відчуження;
· прогнозного надходження частини прибутку господарських організацій, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, що вилучається до бюджету
15.09.2009р.
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
6
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію стосовно прогнозного надходження плати за оренду берегозахисних споруд  у 2010 році
15.09.2009р.
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя
Одеської міської ради
Кучук М.І.
7
Скласти розрахунок прогнозного надходження збору за забруднення навколишнього середовища, штрафів і фінансових санкцій та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради
15.09.2009р.
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради
Убірія В.Ш.
8
Скласти розрахунок прогнозних надходжень ринкового збору в розрізі ринків та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг у розрізі районів та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради
15.09.2009р.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
Одеської міської ради,
голови районних адміністрацій Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
9
Скласти та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради розрахунок прогнозного надходження коштів від оренди індивідуально визначеного майна (твердого покриття) для:
· установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі,
· паркування гостьового і службового транспорту
15.09.2009р.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
10
Скласти та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради розрахунок прогнозних надходжень збору за паркування автотранспорту в розрізі платників та за адресами парковок (у розрізі районів та уповноважених організацій)
15.09.2009р.
Комунальне підприємство «Парксервіс – Одеса»,
голови районних адміністрацій Одеської міської ради
Убірія В.Ш.
11
Надати прогнозні розрахунки щодо надходження податку на прибуток комунальних підприємств та частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету в 2010 році
15.09.2009р.
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
12
Скласти та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради розрахунок прогнозного надходження збору за тимчасове користування місцями для розташування спеціальних рекламних конструкцій комунальної власності в м. Одесі та за розміщення реклами на об’єктах комунальної власності міста
15.09.2009р.
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами
Ворохаєв А.І.
13
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо прогнозного надходження коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси згідно з договорами пайової участі у 2010 році
15.09.2009р.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Кучук М.І.
14
Здійснити перевірку фактичних та статистичних показників, які застосовуються у формулі при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів на 2010 рік, та надати їх до відповідних галузевих управлінь Одеської облдержадміністрації та департаменту фінансів Одеської міської ради
У тижневий термін після доведення показників з МФУ
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Департамент праці та соціальної політики
Одеської міської ради
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Фідірко Т.Г.
15
Розробити інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету м. Одеси на 2010 рік
У тижневий термін після отримання з МФУ методики
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Ворохаєв А.І.
16
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради бюджетні запити на 2010 рік (в т.ч. бюджетні запити щодо фінансування міських цільових програм)
Вересень-жовтень 2009р.
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради,
голови районних адміністрацій Одеської міської ради
Заступники міського голови
17
Погодити показники проекту районного бюджету на 2010 рік по галузі „Житлово-комунальне господарство” з управлінням житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Жовтень
2009р.
Голови районних адміністрацій Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
Пруцаков В.В.
18
Визначити перелік та обсяг необхідних коштів на фінансування об’єктів соціальної інфраструктури, які у 2010 році планується передати з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси
До
25.09.2009р.
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
Пруцаков В.В.
19
Підготувати пропозиції до відповідних центральних органів виконавчої влади щодо визначення у проекті Державного бюджету України на 2010 рік коштів на фінансування державних цільових програм
Вересень
2009р.
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
 
Заступники міського голови
20
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради перелік інвестиційних програм, фінансування яких передбачає виділення коштів з бюджету м. Одеси у 2010 році
Вересень
2009р.
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради
Ворохаєв А.І.
21
Надати Одеській облдержадміністрації перелік об’єктів соціально-культурного призначення, фінансування яких можливо за рахунок обласного бюджету розвитку, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та коштів субвенцій з Державного бюджету України
Вересень
2009р.
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
Заступники міського голови
22
Розробити та подати на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради та Одеської міської ради міські цільові програми, фінансування яких передбачається в 2010 році
Вересень-грудень
2009р.
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради, голови районних адміністрацій Одеської міської ради
Заступники міського голови
23
Опрацювати проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та врахувати у проекті бюджету м. Одеси на 2010 рік відповідні показники
Жовтень-грудень
2009р.
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Ворохаєв А.І.
 
 Керуюча справами                                      Т.М. Єршова

Сторінка створена: 2009.08.18 15:51