Розпорядження
Одеського міського голови
№1722-01р від 13.08.2009р.

Про затвердження плану заходів щодо створення та ведення Адресного реєстру міста Одеси

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою планування, організації та здійснення заходів щодо створення та ведення Адресного реєстру міста Одеси в порядку, передбаченому рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009р. №809:

1. Затвердити План заходів щодо створення та ведення Адресного реєстру міста Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Е. Гурвіц

Додаток до розпорядження

одеського міського голови

від 13.08.2009р. №1722-01р

План заходів
щодо створення та ведення Адресного реєстру міста Одеси

 
№ з/п
Зміст заходу
Термін виконання
Виконавці
Створення Адресного реєстру
1.
Створення Служби Адресного реєстру міста Одеси
до 31.08.09р.
КП «Право»
2.
Замовлення програмних засобів щодо створення Адресного реєстру міста Одеси
до 15.09.09р.
КП «Право»
3.
Встановлення програмних засобів щодо створення Адресного реєстру міста Одеси
до 30.11.09р.
КП «Право»
4.
Надання КП «Право» інформації щодо адресної складової Реєстру прав власності на нерухоме майно, у тому числі:
поетапно
КП «ОМБТІ та РОН»
 
Приморський район
до 15.09.09р.
 
 
Київський район
до 15.10.09р.
 
 
Малиновський район
до 15.11.09р.
 
 
Суворовський район
до 15.12.09р.
 
5.
Надання КП «Право» інформації щодо геонімів, визначених рішеннями міської ради
до 31.08.09р.
юридичний департамент
6.
Надання юридичному департаменту, КП «Право» та районним адміністраціям інформації про території, включені до меж міста Одеси, з наявними у їх межах геонімами
до 30.09.09р.
Одеське міське управління земельних ресурсів
7.
Висвітлення у ЗМІ, а також повідомлення компетентних органів та служб інформації про Адресний реєстр міста Одеси
до 30.09.09р.
управління інформації, юридичний департамент, КП «Право»
8.
Включення працівника КП «Право» до складу постійно діючої робочої групи з уточнення топонімічних назв м. Одеси та їх використання
до 15.09.09р.
юридичний департамент
Ведення Адресного реєстру
9.
Організація та проведення обстежень задля уточнення адрес об’єктів
постійно 
юридичний департамент,
КП «Право», районні адміністрації, Одеське міське управління земельних ресурсів
10.
Організація прийому громадян з питань ведення Адресного реєстру за графіком
до 31.10.09р.
КП «Право»
11.
Підготовка пропозицій щодо включення, виключення та уточнення інформації про геоніми, визначені рішеннями міської ради
постійно
юридичний департамент, КП «Право»
12.
Підготовка пропозицій щодо включення, виключення та уточнення інформації про геоніми, визначені словниками Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України
постійно
юридичний департамент, КП «Право»
13.
Виявлення об’єктів нерухомості з порушеннями правил надання адрес та спрямування відповідної інформації до КП «Право»
постійно
Одеське міське управління земельних ресурсів, управління архітектури та містобудування, районні адміністрації, юридичний департамент, КП «ОМБТІ та РОН», КП «Право»
14.
Взаємодія з органами внутрішніх справ з питань реєстрації громадян, які проживають на території міста Одеси
 
юридичний департамент
15.
Підготовка листів про включення, виключення та уточнення до державних реєстрів інформації про назви вулиць, провулків, проспектів тощо
постійно
юридичний департамент
16.
Здійснення заходів щодо переоформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна з невірними адресами
постійно
юридичний департамент, КП «Право»
17.
Ведення координації роботи стосовно систематизації обліку громадян, які проживають на територіях за рахунок яких збільшилися межі міста та реєстрації нерухомості, що розташована на вказаних територіях у м. Одесі
постійно
юридичний департамент, КП «Право»
18.
Проведення роботи з мешканцями територій, зазначених у п. 17, стосовно їх реєстраційного обліку, як мешканців м. Одеси. Ведення контролю за реєстраційним обліком
постійно
юридичний департамент, районні адміністрації
19.
Проведення роботи зі встановлення покажчиків з найменуваннями топонімічних назв міста
постійно
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
20.
Визначення топонімів, на яких відсутні покажчики з найменуваннями топонімічних назв міста, та надання інформації до управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
до 01.10.09р.
районні адміністрації
21.
Видання розпорядження про надання адрес
постійно
районні адміністрації
22.
Проведення заходів з відстеження результативності Положення про Адресний реєстр міста Одеси
2010 рік
юридичний департамент 
 
Керуюча справами                Т. Єршова

Сторінка створена: 2009.08.26 15:43