Розпорядження
Одеського міського голови
№1985-01р від 07.10.2009

Про перевірку діяльності комунального підприємства «Харчування»

Минулого року проводилася перевірка діяльності комунального підприємства «Харчування». За результатами перевірки виконання статутних завдань підприємства було виявлено суттєві недоліки, а саме: надмірне витрачання бюджетних коштів, неефективне використання комунального майна, незадовільна організація харчування, що призвело до негативних соціальних наслідків. Все вищезазначене стало підставою для звільнення директора КП «Харчування».
Однак, за минулий період фінансово–економічна ситуація на підприємстві залишалася складною: збитки підприємства за 7 місяців поточного року становлять більше 1 млн. грн. При цьому бачення причин та наслідків кризових явищ в роботі комунального підприємства у його нового директора та начальника управління економіки, інвестиційної політки та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради мають кардинальні розбіжності.
Для покращення ситуації та для поповнення обігових коштів з метою забезпечення безперервного постачання продуктів харчування в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, управління економіки винесло на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про надання дозволу КП «Харчування» на отримання кредиту та надання в іпотеку нерухомого майна для забезпечення виконання КП «Харчування» зобов’язань з повернення кредиту». Однак ретельна перевірка наданого проекту виявила, що запропонована в ньому орієнтовна заставна вартість об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що передаються в іпотеку, значно нижче ринкової.
Зазначена груба помилка стала можливою внаслідок недбалого ставлення начальника управління економіки, інвестиційної політки та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Свобода М.І.) до виконання своїх обов’язків.
Усвідомлюючи важливість забезпечення виходу комунального підприємства «Харчування» з кризової ситуації та подальшого сталого функціонування підприємства, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 147 КЗпП України:

1. Створити комісію з перевірки діяльності комунального підприємства «Харчування» та затвердити її склад (додається).

2. Комісії у термін до 26.10.2009 р. підготувати звіт і свої пропозиції щодо покращення роботи комунального підприємства «Харчування».

3. Начальнику управління економіки, інвестиційної політки та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Свобода М.І.) оголосити догану.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Підстава: подання першого заступника міського голови Ворохаєва А. І.,
пояснення начальника управління економіки, інвестиційної політки та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради Свободи М.І.

Е. Гурвіц

Додаток
до розпорядження
міського голови
№1985-01р від 07.10.2009

Склад комісії з перевірки діяльності КП «Харчування»

Слепець Володимир Миколайович - голова комісії, член виконавчого комітету;

Мілютіна Ірина Анатоліївна - секретар комісії, начальник відділу організаційної та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради.


Члени комісії:

Багрій-Шахматова Марина Леонідівна - депутат Одеської міської ради (за згодою); 

Георгієнко Наталія Анатоліївна - депутат Одеської міської ради (за згодою);

Горбунова Світлана Миколаївна - заступник начальника управління освіти та науки Одеської міської ради;

Коржнєва Марія Кимівна - депутат Одеської міської ради (за згодою);

Прохорова Алла Миколаївна - перший заступник начальника управління охорони здоров’я Одеської міської ради;

Ткаченко Людмила Михайлівна - депутат Одеської міської ради (за згодою);

Шевченко Євген Олександрович - заступник начальника управління споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.


Керуюча справами                   Т. М. Єршова


Сторінка створена: 2009.10.07 20:40