Розпорядження
Одеського міського голови
№2371-01р від 17.12.2009р.

Про виділення коштів на погашення заборгованості

з оплати за житлово-комунальні послуги та надання

одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату

житлово-комунальних послуг мешканцям Київського району

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з пунктом 6 розділу 7 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2009 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25.12.2008р. №3759-V, на підставі рішення комісії Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 09.11.2009р. протокол №99:

1. Виділити кошти на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги загальною сумою 19312 (дев’ятнадцять тисяч триста дванадцять) грн:
П.І.Б

2. Надати одноразову адресну муніципальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг загальною сумою 4650 (чотири тисячі шістсот п’ятдесят) грн:
П.І.Б.
3. Департаменту фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» на особовий рахунок департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради перерахувати 23962 (двадцять три тисячі дев’ятсот шістдесят дві) грн.

4. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати:
4.1. КП «ЖКС «Вузівський»:
- 2567 (дві тисячі п’ятсот шістдесят сім) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- 570 (п’ятсот сімдесят) грн для одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.
4.2. КП «ЖКС «Чорноморський»:
- 3844 (три тисячі вісімсот сорок чотири) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- 550 (п’ятсот п’ятдесят) грн для одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.
4.3. ЖБК «Коммунальщик»:
- 300 (триста) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- 200 (двісті) грн для одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.
4.4. Філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»:
- 415 (чотириста п'ятнадцять) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- 80 (вісімдесят) грн для одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.
4.5. ВАТ «Одесагаз»:
- 181 (сто вісімдесят одна) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- 350 (триста п’ятдесят) грн для одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.
4.6. КП «Теплопостачання міста Одеси»:
- 12005 (дванадцять тисяч п’ять) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- 2900 (дві тисячі дев’ятсот) грн для одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.

Е. Гурвіц


Сторінка створена: 2009.12.17 16:48