Розпорядження
Одеського міського голови
№2411-01р від 24.12.2009р.

Про організацію шефської роботи з військовими частинами,

підрозділами, закладами Збройних сил України,

Державної прикордонної служби України,

що дислокуються в місті Одесі, у 2010 році


Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України від 05.04.1996р. №240/96, від 03.04.2000р. №554/2000, від 28.03.2006р. №266/2006 та на виконання розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 12 грудня 2008 року №1066/А-2008 "Про організацію шефської роботи зі з'єднаннями, частинами і підрозділами Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, що дислокуються на території Одеської області":

1. Затвердити:
1.1. Перелік підшефних військових частин, підрозділів та закладів Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, Західної військово - морської бази Військово-Морських сил Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, що дислокуються в м. Одесі, та закріплені за виконавчими органами Одеської міської ради (додатки 1-5) для організації і проведення шефської роботи та військово-патріотичного виховання населення.
Дозволяється у перелік додатково включати інші військові частини, підрозділи, установи.
1.2. Список посадових осіб виконавчого комітету та виконавчих органів Одеської міської ради, які безпосередньо залучаються до організації та керівництва шефською роботою в місті (додаток 6).

2. Головам районних адміністрацій:
2.1. До 18.01.2010 року видати розпорядження, в якому, з урахуванням даного розпорядження Одеського міського голови, визначити конкретні підприємства, установи, організації та закріпити їх за вказаними підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, Західної військово - морської бази Військово-Морських сил Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
2.2. Закріпити за підшефними військовими частинами навчальні заклади для проведення військово-патріотичного виховання молоді та піднесення престижу військової служби.
2.3. Рекомендувати керівникам визначених підприємств, установ, організацій та навчальних закладів до 05.02.2010 року скласти з командирами військових частин сумісні плани шефської роботи та військово-патріотичного виховання (додаток 7) в яких передбачити культурні, військово-патріотичні заходи та надання матеріальної допомоги для вирішення питань, що пов’язані з життєдіяльністю військових частин та соціальних проблем військовослужбовців і затвердити їх.
Копії планів до 15.02.2010 року надати заступнику міського голови Убірії В.Ш.
2.4. Щоквартально аналізувати стан виконання планів шефської роботи та підводити її підсумки.
Узагальнену інформацію з відображенням видів та обсягів наданої шефської допомоги військовим частинам, підрозділам, установам та виконання планів військово-патріотичного виховання молоді в районах міста надавати заступнику міського голови Убірії В.Ш. щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу, інформацію за IV квартал та за рік окремо – до 21 грудня за встановленою формою (додаток 8).
Зазначену інформацію погоджувати з командирами підшефних військових частин.

3. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Савельєва Н.В.) узагальнені списки закріплених навчальних закладів за визначеними підшефними військовими частинами та копії узгоджених з ними планів військово-патріотичного виховання молоді на 2010 рік до 15.02.2010 року надати до департаменту оборонної роботи Одеської міської ради (Яворський А.С.) .
Здійснювати контроль за виконанням планів військово-патріотичного виховання молоді в районах міста.
Узагальнену інформацію про стан військово-патріотичного виховання молоді за участю військових частин надавати заступнику міського голови Убірії В.Ш. до 25 числа останнього місяця кварталу, інформацію за IV квартал та за рік окремо – до 21 грудня.

4. Департаменту оборонної роботи Одеської міської ради (Яворський А.С.) здійснювати контроль за станом шефської роботи та військово-патріотичного виховання молоді.
Узагальнену інформацію про стан шефської роботи в установлений термін надавати до управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) у засобах масової інформації забезпечити висвітлення шефської роботи з військовими частинами, що дислокуються в місті Одесі, та військово-патріотичного виховання молоді міста.

6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 24.01.2009 року №22-01р “Про організацію шефської роботи зі з’єднаннями, частинами і підрозділами Збройних сил, Державної прикордонної служби України в 2009 році”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Убірію В.Ш.

Е. Гурвіц


Сторінка створена: 2009.12.30 13:36