Внесено зміни розпорядженням міського голови №33 від 28.01.2014р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№1666-01р від 19.08.2010р.

Про заснування Почесної відзнаки
Одеського міського голови
«Трудовая слава»

Відповідно до підпункту 20 пункту 3 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи необхідність посилення мотивації до праці, з метою відзначення трудових здобутків громадян міста Одеси, установ, підприємств та організацій, вшанування найбільш активних працівників і трудових колективів:

1. Заснувати Почесну відзнаку Одеського міського голови «Трудовая слава».

2. Затвердити Положення про Почесну відзнаку Одеського міського голови «Трудовая слава» (додаток 1), опис і зразок Почесної відзнаки (додатки 2, 3).

3. Департаменту праці та соціальної політики (Китайська О.П.) забезпечити замовлення та виготовлення Почесної відзнаки за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення».

4. Відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради (Мамалюк В.В.) забезпечити ведення обліку осіб, нагороджених Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудовая слава».

5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) забезпечити висвітлення інформації про заснування Почесної відзнаки та подальше нагородження у засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами Єршову Т.М.
 
Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 19.08.2010р. №1666-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну відзнаку Одеського міського голови «Трудовая слава»

 

1. Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудовая слава», відповідно до розпорядження міського голови, нагороджуються:
1.1. Мешканці міста Одеси за вагомий внесок у розвиток міста Одеси, плідну та самовіддану працю, активну участь у створенні нових робочих місць та безпечних умов праці, особисті та колективні трудові заслуги в економічній, науково-технічній, гуманітарній, соціально-культурній та інших сферах та які успішно відпрацювали на підприємствах, установах та організаціях України 25 років і більше, у тому числі не менше 10 років в місті Одеса.
1.2. Трудові колективи підприємств, організацій та установ міста Одеси.
 

2. Висунення кандидатур для нагородження Почесною відзнакою здійснюється гласно, за ініціативою трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, військових частин через відповідні профільні виконавчі органи Одеської міської ради та за ініціативою державних органів, органів місцевого самоврядування.
Пропозиції щодо нагородження Почесною відзнакою «Трудовая слава» вносяться стосовно особи, заслуги якої відповідають вимогам даного Положення.
З цією метою Одеському міському голові надсилається подання за довільною формою на державній мові із зазначенням заслуг даної особи. У поданні зазначається загальний трудовий cтаж та трудовий стаж роботи на підприємствах, установах та організаціях міста Одеси.
 
Для забезпечення належної підготовки документів на нагородження установити, що клопотання подаються виключно до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, де вони будуть реєструватись і подаватись на погодження заступником міського голови, відповідно до розподілу обов`язків та за порядком, визначеним у Регламенті виконавчих органів Одеської міської ради.
Попередній розгляд пропозицій щодо кандидатур, які претендують на нагородження почесною відзнакою, здійснюється комісією з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови, затвердженою розпорядженням міського голови від 20 вересня 2006 року №1015-01р. З урахуванням прийнятого рішення комісії з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови щодо кандидатур, поданих до нагородження, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради готується проект розпорядження міського голови та посвідчення нагородженим особам.
 
Остаточне рішення про нагородження Почесною відзнакою приймається особисто міським головою у вигляді відповідного розпорядження, яке публікується в засобах масової інформації.
 
3. Повторне нагородження Почесної відзнакою не проводиться.

4. Почесну відзнаку вручає Одеський міський голова або за його дорученням – один із заступників міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконкому Одеської міської ради, члени виконкому, а також керівники виконавчих органів міської ради в обстановці урочистості і широкої гласності.
 
5. Нагородженій особі вручається Почесна відзнака і посвідчення за підписом міського голови, завірене печаткою з гербом міста Одеси встановленого зразка (зразок посвідчення додається).
 
6. Почесну відзнаку «Трудовая слава» носять на лівій стороні грудей.
 
Керуюча справами                          Т.М. Єршова

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 19.08.2010р. №1666-01р

 ОПИС
Почесної відзнаки Одеського міського голови
«Трудовая слава»

 

 

Почесна відзнака Одеського міського голови „Трудовая слава” виготовляється з позолоченого металу і має форму восьмипроменевої зірки. Посередині зірки розміщено круглий медальйон, обрамлений зображенням символів праці - колосся і шестерні, з позолоченим написом «Трудовая слава» на пояску з червоної емалі. У середині медальйона зображено символ Одеси - пам'ятник герцогу де Рішельє на тлі з синьої емалі. Під медальйоном розміщено якір з накладним написом «Одесса» на стрічці з червоної емалі. Над медальйоном – великий герб міста Одеси з червоною емаллю. Усі зображення рельєфні. На зворотному боці відзнаки шпилька для кріплення до одягу.
Розмір відзнаки між протилежними променями зірки - 52 мм.
Знак виготовляється з кольорового металу, вкритого золотом 999 проби.
Автор дизайну почесної відзнаки - Брук Л.Л.

 

 

Керуюча справами                         Т.М. Єршова

 


Сторінка створена: 2010.08.19 14:32