Розпорядження
Одеського міського голови
№2248-01р від 29.10.2010р.

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 04.03.2010 р. №451-01р
“Про встановлення щомісячної
муніципальної надбавки до пенсії
учасникам Параду Перемоги 1945 року”

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 розділу 7 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2010 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010р. №4959-V, на підставі звернення гр. Старцева І.І.:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 04.03.2010р. №451-01р “Про встановлення щомісячної муніципальної надбавки до пенсії учасникам Параду Перемоги 1945 року”:
1.1. Викласти п.п. 1, 2 в наступній редакції:
«1. Встановити з 01.10.2010р. виплату щомісячної муніципальної надбавки до пенсії 14-ти учасникам Параду Перемоги 1945 року в розмірі по 600 грн кожному, згідно з додатком.
 

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) з жовтня 2010 року щомісячно перераховувати 8400 (вісім тисяч чотириста) грн за рахунок коштів, передбачених у кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 “Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці” на особовий рахунок департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.”

1.2. Включити до списку учасників Параду Перемоги 1945 року, яким встановлена щомісячна муніципальна надбавка до пенсії, Старцева Іллю Ілліча.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.
 
Е. Гурвіц


Сторінка створена: 2010.11.01 17:30
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/30602/