Розпорядження
Одеського міського голови
№720-01р від 03.06.2011р.
Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення прав громадян на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Одеської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств і установ, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:

1. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) спільно з юридичним департаментом Одеської міської ради (Єремєєнко М.О.) та департаментом фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) внести пропозиції щодо необхідності створення виконавчого органу Одеської міської ради по роботі з доступом до публічної інформації.

2. Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради:
2.1. Призначити відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.
2.2. Забезпечити облаштування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати та записувати їх на будь-які носії інформації тощо.
2.3. Своєчасно надавати до департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради інформацію, зазначену у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2.4. Суворо додержуватися вимог та строків щодо оприлюднення та надання інформації, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
2.5. Запровадити облік запитів на інформацію.
3. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.):
3.1. Забезпечувати оприлюднення на офіційному веб-сайті Одеської міської ради інформації, наданої відповідно до пп. 2.3 цього розпорядження.
3.2. Організовувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також необхідність оформлення запитів для отримання інформації відповідно до статті 19 зазначеного Закону.

4. Юридичному департаменту Одеської міської ради (Лисов С.О.) розробити для виконавчих органів, комунальних підприємств і установ Одеської міської ради методичні рекомендації щодо здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес, визначеного Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 17.05.2011 року № 568-01р.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.О. Костусєв

Сторінка створена: 2011.06.06 19:29
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/34836/