Розпорядження
міського голови
№1468-01р від 20.12.06р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 03.11.2006р. № 1211-01р „Про виділення коштів
КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»
на заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом”

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 03.11.2006р. № 1211-01р:
1.1. У пунктах 2 і 3 розпорядження слова: „595 000 (п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч)” замінити словами: „356 645 (триста п’ятдесят шість тисяч шістсот сорок п’ять) грн. 80 коп.”.

1.2. План заходів щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом КУ „Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення” викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. міського голови              А. Ворохаєв

 

Додаток

до розпорядження
міського голови
від 20.12.06р.
№ 1468-01р
 
ПЛАН
заходів щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом
КУ "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення"
  
Заходи
Сума коштів,
грн
1
Капітальний ремонт зимового пташника "Коло", з
ремонтом системи опалювання та установкою системи
вентиляції для профілактики інфекційних захворювань.
299 047, 00
2
Поточний ремонт приміщення для зимового утримання птиці, утеплення даху та стін для забезпечення необхідних умов для утримання декоративних видів птиць.
29 004, 00
3
Придбання спецодягу та засобів індивідуального захисту для персоналу.
28 594, 80
 
Всього
356 645, 80
 
 

Керуюча справами                           Т. М. Єршова


Сторінка створена: 2006.12.20 17:12