Розпорядження
міського голови
№ 1460-01 р від 20.12.2006

Про надання адресної допомоги на компенсацію видатків для встановлення телефонів учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", на підставі рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 р. № 5262-IV «Про Міську цільову програму підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій на 2006 рік»:

1. Надати адресну допомогу учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на компенсацію видатків щодо встановлення телефонів на загальну суму 104 019,88 грн. (сто чотири тисячі дев'ятнадцять) грн. 88 коп., згідно з додатком.

2. Управлінню фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) у 15-денний термін перерахувати 104 019,88 грн. (сто чотири тисячі дев'ятнадцять) грн. 88 копійки за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради за розділом 090416 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці", на особовий рахунок управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.

3. Управлінню соціального захисту населення та праці Одеської міської ради (Пустильнікова С.І.) у триденний термін після надходження фінансування перерахувати:

ПП "ЄЛС Телеком" - 103 242,88 (сто три тисячі двісті сорок дві) грн. 88 коп.;

ВКФ"ЦСЗ"- 777,00 (сімсот сімдесят сім) грн.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.В.о. міського голови                                       А. Ворохаєв


Сторінка створена: 2006.12.22 12:27