Втратило чинність згідно розпорядження №413-01р від 08.04.2011р.
 
Розпорядження
міського голови
№1641-01р від 29.12.06р.

Про створення міської координаційної ради з питань
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу,
наркоманії та туберкульозу

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення", ст. 42. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2006р. № 699/А-2006 «Про утворення обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та туберкульозу»:

1. Створити міську координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та туберкульозу, затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та туберкульозу (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 18.08.2005р. № 942-01р «Про створення міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу»

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Е. Гурвіц
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 29.12.06р.
№ 1641-01р
 
СКЛАД
міської координаційної ради з питань запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та туберкульозу

Фідірко
Тетяна Георгіївна
– голова ради,
заступник міського голови
Якименко
Олена Олександрівна
– заступник голови ради, начальник
управління охорони здоров’я
Одеської міської ради
Новосвітний
Віталій Сергійович
– заступник голови ради, головний лікар    міського Центру профілактики та боротьби
зі СНІДом
Кульбах
Олена Миколаївна
– секретар ради, лікар-епідеміолог міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом
Члени ради:
Аксанюк
Віктор Михайлович
– директор департаменту рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради
Ахмеров
Олександр Юрійович
– віце-президент Міжнародної благодійної організації "Реабілітаційний центр "Сходи"
(за згодою)
Бедрега
Світлана Миколаївна
– начальник управління фінансів
Одеської міської ради
Бродавко
Роман Ісаакович
– начальник управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
Бурік
Тетяна Вікторівна
– начальник служби у справах дітей
Одеської міської ради
Кліментьєв
Іван Миколайович
– головний державний санітарний лікар м. Одеси
Костін
Сергій Ігорович
– директор благодійного фонду "Дорога
до дому" (за згодою)
Краснов
Станіслав Володимирович
– начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в
Одеській області (за згодою)
Леоненко
Оксана Михайлівна
– головний лікар протитуберкульозного диспансеру - міський фтизіатр
Мендельсон
Леопольд Миколайович
– директор Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської міської ради
Михайлюков
Олександр Іванович
– начальник ОМУ ГУМВС України в Одеській області
(за згодою)
Пахомов
Валерій Анатолійович
– голова правління Одеського обласного благодійного фонду «За майбутнє без СНІДу»
(за згодою)
Подолян
Ілля Костянтинович
– завідуючий диспансерним відділенням ООНД – міський нарколог
Прохорова
Алла Миколаївна
– перший заступник начальника управління охорони
здоров'я Одеської міської ради
Федоров
Сергій Вікторович
– голова правління громадської молодіжної організації
«Клуб взаимопомощи «Жизнь +» (за згодою)
Пустильнікова
Світлана Іллівна
– начальник управління праці та соціального захисту
населення Одеської міської ради
Савельєва
Наталія Володимирівна
– начальник управління освіти
Одеської міської ради
Семікоп
Тетяна Євгенівна
– голова громадського руху "Віра, Надія, Любов" (за згодою)
Терьохіна
Лариса Анатоліївна
– начальник управління з фізичної культури та спорту
Одеської міської ради
Щеглов
Едуард Валерійович
– начальник управління інформації Одеської міської ради

                 
Керуюча справами       Т. Єршова
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 29.12.06р.
№ 1641-01р
 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську координаційну раду з питань запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії


1. Загальні положення
 
1.1. Міська координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії (далі – Рада) утворюється розпорядженням міського голови.
1.2. Рада є координаційним, дорадчим робочим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та їх взаємодію з громадськими організаціями з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами.
 
2. Основними завданнями Ради є:
 
2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, відповідних громадських та релігійних організацій щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.
2.2. Розроблення та внесення на розгляд міської ради та обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої та національної політики, програм та заходів щодо запобігання поширенню, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, на туберкульоз та наркоманію.
2.3. Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та наркоманію серед мешканців м. Одеси та організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації у цій частині.
2.4. Інформування міської ради, обласної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, та громадськості м. Одеси про стан справ з протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.5. Розроблення та внесення на розгляд міської ради проектів програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, а також проектів актів з питань забезпечення виконання зазначених програм.
2.6. Проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених програм і заходів.
2.7. Розроблення та внесення на розгляд міської ради обґрунтування та пропозиції щодо фінансування міської програми профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.
 
3. Рада має право:
 
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ незалежно від форм власності необхідну для виконання покладених на Раду завдань.
3.2 Заслуховувати звіти посадових осіб, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, а також відповідних громадських та релігійних організацій, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в місті, за їхньою згодою.
3.3. Утворювати в разі потреби консультаційні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, провідних вчених; фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших організацій незалежно від форми власності (за згодою керівників).
3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участю представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та наркоманією.
3.5. Запрошувати для участі в засіданні Ради в разі потреби інших осіб, які не є членами Ради.
3.5. Організовувати роботу, пов'язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо, для реалізації програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії в м. Одеса.
 
4. Рада зобов'язана:
 
4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії в м. Одеса.
4.2. Висвітлювати в засобах масової інформації результати реалізації програм запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії в м. Одеса.
 
5. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови за поданням управління охорони здоров’я міської ради.
 
6. Голова ради має трьох заступників, два із яких є представниками органів виконавчої влади, інший - представник організації людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом або громадських ВІЛ-сервісних організацій.
 
7. Організація роботи Ради:
 
7.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання.
7.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не менше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання проводяться в разі потреби.
7.3. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Члени Ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.
7.4. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один із його заступників.
7.5. За дорученням голови Ради підготовку проведення засідань здійснюють заступники голови та секретар.
7.6. Рішення Ради приймається двома третинами голосів присутніх на засіданні її членів.
7.7. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує голова Ради (у разі його відсутності – заступник голови) та її секретар.
 
Керуюча справами                            Т. Єршова

Сторінка створена: 2006.12.22 13:07