Розпорядження
Одеського міського голови
№988-01р від 17.09.2013р.

Про надання одноразової матеріальної
допомоги 7-ми ветеранам війни та особам,
на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», м. Одеси


Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з підпунктом 1.3 пункту 1 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2013 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2459-VI, на підставі протоколу № 27 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 23.08.2013 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі їх заяв:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу 7-ми ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн згідно з наданим списком (додається).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 “Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці” на особовий рахунок № 35315023005053 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.


О. Костусєв


Сторінка створена: 2013.09.18 16:49