Розпорядження
Одеського міського голови
№989-01р від 17.09.2013 р.
Про надання одноразової матеріальної
допомоги 27-ми громадянам м. Одеси,
які перебувають у складній життєвій ситуації


Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з підпунктом 7.3 пункту 7 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2013 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2459–VI, на підставі протоколу № 27 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 23.08.2013 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на підставі їх заяв:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу 27-ми громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 88000 (вісімдесят вісім тисяч) грн згідно з наданим списком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 88000 (вісімдесят вісім тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” на особовий рахунок № 35314024005053 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.О. Костусєв


Сторінка створена: 2013.09.18 19:26