Розпорядження
Одеського міського голови
№1319-01р від 17.12.2013р.

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на зубопротезування
8-ми громадянам м. Одеси


Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2013 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2459–VI, на підставі протоколу № 36 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 06.12.2013 року, у зв’язку з необхідністю проведення зубопротезування, на підставі заяв громадян:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на проведення зубопротезування 8-ми громадянам м. Одеси на загальну суму 10266 (десять тисяч двісті шістдесят шість) грн згідно з наданим списком (додається).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 10266 (десять тисяч двісті шістдесят шість) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” на особовий рахунок № 35314024005053 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.


В.о. міського голови,
секретар міської ради                                   О. Бриндак


Сторінка створена: 2013.12.19 14:18