Розпорядження
Одеського міського голови
№1329-01р від 17.12.2013р. 
  

 
Про проведення міського конкурсу на кращий профорієнтаційний проект
 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п. 2.10.1 завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017р., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ, з метою поширення знань серед учасників навчально-виховного процесу щодо актуальних професій та спеціальностей, підвищення зацікавленості молоді до оволодіння робітничими професіями, сприяння професійній орієнтації учнів м. Одеси:
 
1. Затвердити Положення про міський конкурс на кращий профорієнтаційний проект (додаток 1).
 
2. Затвердити кошторис видатків на нагородження переможців міського конкурсу на кращий профорієнтаційний проект (додаток 2).
 
3.    Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провести у 2013 році міський конкурс на кращий профорієнтаційний проект.
3.2.Забезпечити нагородження переможців міського конкурсу на кращий профорієнтаційний проект грошовими винагородами відповідно до кошторису.
 
4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків в межах загальних призначень, затверджених у бюджеті міста Одеси на 2013 р. по галузі «Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей».
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                    О. Бриндак
 
 
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№1329-01р від 17.12.2013р. 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс на кращий профорієнтаційний проект
 
І. Загальні положення
Міський конкурс на кращий профорієнтаційний проект (далі – Конкурс) проводиться департаментом освіти та науки Одеської міської ради на виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017р., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ.
 
ІІ. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Основною метою Конкурсу є поширення знань серед учасників навчально-виховного процесу щодо актуальних професій та спеціальностей, підвищення зацікавленості молоді до оволодіння робітничими професіями, сприяння професійній орієнтації учнів м. Одеси.
2.2. Завданнями Конкурсу є:
2.2.1. Виявлення, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді.
2.2.2. Заохочення учнів до зайняття активної громадської позиції.
2.2.3. Формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці.
2.2.4. Виховання в учнівської молоді патріотизму, бажання працювати на благо України.
2.2.5. Організація змістовного дозвілля учнівської молоді, створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу.
2.2.6. Привернення уваги широких верств громадськості до проблем професійної самореалізації молоді.
 
ІІІ. Організація Конкурсу
3.1. Термін проведення Конкурсу визначається наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
3.2. Безпосереднє керівництво з проведення Конкурсу здійснює оргкомітет, склад якого затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Оргкомітет здійснює організаційну підготовку проведення Конкурсу, вирішує всі питання, пов'язані з його проведенням.
3.3. Конкурс проводиться в два етапи:
1-ий етап – районний (відбірковий);
2-ий етап – міський.
3.4. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися інші зацікавлені органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації та фізичні особи (за згодою), які надають організаційну, фінансову, матеріальну та іншу допомогу для його проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
ІV. Учасники Конкурсу
4.1. Участь у Конкурсі можуть брати учасники навчально-виховного процесу закладів освіти м. Одеси.
4.2. Проекти можуть бути індивідуальні та колективні.
4.3. Переможці районного етапу Конкурсу (І місце – 1 переможець, ІІ місце – 2 переможця, ІІІ місце – 3 переможця) беруть участь у міському етапі Конкурсу.
 
V. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс
5.1. Тематика проектів обирається на розсуд учасників Конкурсу і має профорієнтаційне спрямування.
5.2. До участі в Конкурсі допускаються проекти, які відповідають тематичним напрямкам і пов’язані з подальшим вибором навчального закладу, профілю навчання та професії.
5.3. На міський етап Конкурсу подаються проекти, які стали переможцями районного етапу і включають: заявку, опис проекту та додаткові матеріали. 
5.4. До основних документів можуть додаватись фото- та відеоматеріали, презентаційні матеріали.
5.5. Матеріали можуть бути виконані українською або російською мовами.
5.6. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються учасникам незалежно від результатів розгляду.
5.7. Подані на Конкурс матеріали реєструються в інформаційно-методичному центрі департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 
VІ. Журі Конкурсу
6.1. Склад районного журі затверджується наказом начальника відділу освіти районної адміністрації Одеської міської ради.
6.2. Склад міського журі затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
6.3. До складу журі входять: спеціалісти департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділів освіти райадміністрацій Одеської міської ради, керівники закладів освіти, методисти методичних кабінетів відділів освіти райадміністрацій Одеської міської ради, інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки Одеської міської ради, працівники психологічної служби закладів освіти. До роботи журі можуть залучатися науковці, представники професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, державних установ та громадських організацій, які опікуються питаннями профорієнтації (за згодою).
 
 
6.4. Члени журі:
 6.4.1. Забезпечують неупереджене оцінювання професійної майстерності учасників конкурсу.
 6.4.2. Підводять підсумки та визначають переможців.
 
VІІ. Оцінювання проектів та визначення переможців
7.1. Оцінювання поданих матеріалів проектів проходить за основними критеріями оцінювання:
7.1.1. Відповідність змісту проекту цілям і завданням Конкурсу.
7.1.2. Компетентність у питанні, яке висвітлюється.
7.1.3. Актуальність ідеї проекту.
7.1.4. Визначення мети та завдань проекту.
7.1.5. Ефективність і дієвість інструментарію, який може бути використаний в ході реалізації проекту.
7.1.6. План реалізації проекту.
7.1.7. Прогнозовані результати реалізації проекту.
7.1.8. Грамотність оформлення опису проекту.
7.1.9. Презентаційні та додаткові матеріали.
7.2. Члени журі проводять оцінку кожного поданого на Конкурс проекту та визначають переможців Конкурсу.
7.3. Рішення конкурсного журі оформлюється протоколом. Апеляція чи оскарження положенням не передбачені.
 
VІІІ Створення та представлення презентації проекту
8.1.Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором: 14 розмір, шрифт Times New Roman, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А 4 (опис проекту складає не більше 6 сторінок).
8.2. Презентація має бути в міру об’ємною (до 20 слайдів).
8.3. На одному слайді має бути розміщено не більше 4-х чітко сформульованих речень, не допускаються граматичні помилки.
8.4. Шрифт має бути зрозумілим і добре помітним.
8.5. Колір тексту має бути контрастним.
8.6. Дизайн слайду має бути стриманим.
8.7. Ефекти анімації не повинні відволікати від сприйняття інформації.
8.8. Виступаючі не повинні читати текст зі слайду. Для супроводу виступу може бути залучена група підтримки. Питання забезпечення групи підтримки вирішуються керівником проекту самостійно.
8.9. Елементи доповіді мають бути розташовані в логічній послідовності.
8.10. Тривалість доповіді – до 5 хвилин.
 
ІХ. Нагородження переможців
9.1. Переможці міського Конкурсу на кращий профорієнтаційний проект (І місце – 1 переможець, ІІ місце – 2 переможця, ІІІ місце – 3 переможця)  нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради, можуть нагороджуватися грошовими преміями.
9.2. За рішенням журі окремі проекти можуть бути відзначені заохочувальними преміями.
9.3. Кращі проекти учасників Конкурсу висвітлюються у засобах масової інформації, на офіційних Інтернет-ресурсах тощо.
 
 
 
 
 
В.о. керуючої справами                                                О. Оніщенко
 


 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№1329-01р від 17.12.2013р. 
 
 
Кошторис видатків
на нагородження переможців міського конкурсу
 на кращий профорієнтаційний проект  
 

з/п
Стаття витрат
Кількість учасників
Витрати на одного учасника
Всього
(тис. грн)
1
І місце
1
2000
2000
2
ІІ місце
2
1800
3600
3
ІІІ місце
3
1500
4500
4
Заохочувальні премії
4
1000
4000
5
Дипломи, рамки для нагородження учасників та переможців
24
-
900
Разом:                                                                                                          15000

 
 
 
 
 
 
В.о. керуючої справами                                                О. Оніщенко

Сторінка створена: 2013.12.23 16:53