Розпорядження
Одеського міського голови
№1324-01р від 17.12.2013р.

Про надання матеріальної допомоги

інвалідам для закупівлі комп’ютерної техніки

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та підпунктів 2.1 та 2.3 пункту 2 Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.04.2012 р. № 1875-VI зі змінами та доповненнями, на підставі рішень Консультативної ради при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради від 19.03.2013р. № 2, від 11.07.2013 р. № 3 та від 06.09.2013 р. № 4, погоджених постійною комісією Одеської міської ради із соціальної політики та праці:

1. Надати матеріальну допомогу одинадцятьом батькам/законним представникам дітей-інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх закладах міста Одеси ІІІ ступеня, для закупівлі комп’ютерної техніки на загальну суму 84 920 (вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот двадцять) грн згідно зі списком (додаток 1).

2. Надати матеріальну допомогу шістьом інвалідам на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки на загальну суму 46 320 (сорок шість тисяч триста двадцять) грн згідно зі списком (додаток 2).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 131 240 (сто тридцять одну тисячу двісті сорок) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на особовий рахунок № 35314024005053 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

4. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.

В.о. міського голови,
секретар міської ради                                  О. Бриндак


Сторінка створена: 2013.12.23 17:00