Розпорядження
Одеського міського голови
№1330-01 р від 17.12.2013

Про проведення міської квест-гри «Знавці професій»

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п. 2.10.2 завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017р., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ, з метою виховання в учнівської молоді поваги та інтересу до різноманітних професій, розвитку кмітливості, ерудиції, забезпечення соціально-педагогічних умов профорієнтації дітей підліткового віку:

1. Затвердити Положення про проведення міської квест-гри «Знавці професій» (додаток 1).

2. Затвердити кошторис видатків на нагородження переможців міської квест-гри «Знавці професій» (додаток 2).

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провести міську квест-гру «Знавці професій» в м. Одесі.
3.2.Забезпечити нагородження переможців міської квест-гри «Знавці професій» грошовими винагородами відповідно до кошторису.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків в межах загальних призначень, затверджених у бюджеті міста Одеси на 2013 р. по галузі «Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.В.о. міського голови,
секретар міської ради                                            О. Бриндак
   

   

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№1330-01 р від 17.12.2013

  

  
ПОЛОЖЕННЯ
про міську квест-гру «Знавці професій»

  
Фут-квест (від англійського слова foot – нога) – різновид квесту, в якому правилами заборонено використовувати будь-який транспорт. Пересуватися можна тільки пішки. Це – найспортивніший з усіх різновидів квесту. У квесті найважливіші якості – інтелект і спортивна підготовка.
Гра квест включає в себе послідовність завдань, які потрібно виконати. Завдання потрібно розв’язати шляхом логічних висновків, застосовуючи знання міста.

І. Мета та завдання міської квест-гри «Знавці професій»
1.1. Міська квест-гра «Знавці професій» (далі – квест-гра) проводиться відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п. 2.10.2 завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017р., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ, з метою виховання в учнівської молоді поваги та інтересу до різноманітних професій, розвитку у дітей кмітливості, ерудиції, для забезпечення соціально-педагогічних умов профорієнтації дітей підліткового віку міста Одеси.
1.2. Основними завданнями квест-гри є:
1.2.1. Патріотичне виховання підростаючого покоління.
1.2.2. Оптимізація подання інформації з професійної орієнтації за рахунок індивідуального підходу.
1.2.3. Забезпечення духовної єдності старшокласників.
1.2.4. Сприяння розвитку спостережливості, уваги, вольових якостей, творчої ініціативи.

ІІ. Умови проведення квест-гри
2.1. Квест-гра проводиться департаментом освіти та науки Одеської міської ради.
2.2. Дата і час проведення квест-гри визначається наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
2.3. Безпосереднє керівництво з проведення квест-гри здійснює оргкомітет, склад якого затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Оргкомітет здійснює організаційну та творчу підготовку проведення квест-гри, вирішує всі питання, пов'язані з його проведенням.
2.4. У конкурсних заходах можуть брати участь команди школярів загальноосвітніх навчальних закладів міста Одеси, переможниці районних етапів.

  
ІІІ. Команди квест-гри
3.1. Участь у міській квест-грі беруть учнівські команди (не більше ніж по чотири від району).
3.2. Кожна команда складається з 5 гравців, учнів 8-11 класів закладу освіти та одного супроводжуючого (педагогічного працівника цього закладу освіти).
3.3. Супроводжуючі команди особи не беруть участь у розв’язуванні квестових завдань, а відповідають за збереження здоров’я дітей та наглядають за проведенням квест-гри.
3.4. Вітається наявність у команд прапора, власної емблеми, форми, що відрізняє команду від інших.
3.5. Команда має право:
3.5.1. Самостійно обирати свою назву і логотип.
3.5.2. Запитувати підказки під час гри.
3.5.3. Знаходити підказки в мережі Інтернет.
3.5.4. Використовувати довідкову літературу.
3.5.5. Користатися правом поскаржитися на команду, яка не дотримується правил безпосередньо під час гри.
3.6. Команда зобов’язана:
3.6.1. Дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху, правил поведінки в громадських місцях.
3.6.2. Не завдавати шкоди навколишньому середовищу.
3.7. Команді заборонено:
3.7.1. Блокувати можливості інших учасників квест-гри.
3.7.2. Порушувати правила гри.

ІV. Правила квест-гри
4.1. Термінологія гри:
Гравець – особа, яка бере участь у грі, у складі однієї команди.
Команда – група гравців, добровільно об'єднаних для участі в грі.
Капітан команди – гравець, керівник команди, відповідальний за дію команди під час ігри, представляє інтереси команди перед організаторами.
Диспетчер – особа, що не входить до складу команди, яка не є учнем навчального закладу, який представляє команда. Визначається після отримання першого завдання, тримає зв'язок з командою за допомогою телефону, підтверджуючи правильність відповідей.
Секундант – особа, що відповідає за отримання командою наступного завдання після підтвердження правильної відповіді на попереднє.
Штаб – команда диспетчерів і членів журі, які координують дії команд.
Завдання – завдання, які необхідно виконати для отримання коду. Кожне завдання являє собою:
- або зашифроване місце розташування ключа, який необхідно знайти;
- або опис дій, правильне виконання яких приведе до отримання ключа;
- або питання, відповівши на які, команда отримає ключ.
Код – кінцева мета завдання. В основному кодами буде послідовність цифр або букв.
Відомість – лист диспетчера з фіксацією всіх рухів команди.
4.2. Квест складається з 10 завдань. У кожному завданні 1-2 підказки. Кожне завдання має свій певний час виконання, проте команди можуть виконувати завдання раніше зазначеного часу.
4.3. За неспортивну поведінку та кожне порушення правил квест-гри командам нараховується 20 хвилин штрафного часу.
4.4. Контрольний час проходження квест-гри – 3 години (без урахування штрафного часу).
4.5. Перемагає команда, яка за сумою часу виконання завдань та часу, компенсованого за рахунок виконання цих завдань, швидше за всіх подолає дистанцію.

V. Журі конкурсу
5.1. Склад міського журі затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
5.2. До складу журі входять: спеціалісти департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради, методисти інформаційно-методичного центру, методисти районних методичних кабінетів, керівники закладів освіти, педагогічні працівники закладів освіти. До роботи журі можуть залучатися науковці, представники професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, державних установ та громадських організацій, які опікуються питаннями профорієнтації (за згодою).
5.3. Члени журі:
5.3.1. Забезпечують неупереджене оцінювання професійної майстерності
учасників конкурсу.
5.3.2. Підводять підсумки та визначають переможців.

VІ. Підведення підсумків квест-гри
6.1. Підведення підсумків міської квест-гри відбудеться після фінішування останньої команди.
6.2. Переможці міської квест-гри (І місце – 1переможець, ІІ місце – 2 переможця, ІІІ місце – 3 переможця) нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради, можуть нагороджуватися грошовими преміями.
В.о. керуючої справами                                  О. Оніщенко
  

  

Додаток 2
до розпорядження

міського голови
№1330-01 р від 17.12.2013 

  

    
Кошторис видатків
на нагородження переможців
міської квест-гри «Знавці професій»

  

 

з/п
Стаття витрат
Кількість команд
Витрати на одну команду
Всього
(тис. грн)
1
І місце
1
3500
3500
2
ІІ місце
2
3000
6000
3
ІІІ місця
3
1500
4500
4
Дипломи, рамки для нагородження учасників та переможців
16
-
1000
Разом:                                                                                                              15000

 

  

В.о. керуючої справами                                   О. Оніщенко


Сторінка створена: 2013.12.23 19:23