Втратило чинність розпорядженням №580 від 11.07.2014р

 

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №487 від 02.06.2014р.

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №107 від 03.03.2014р.
Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови 
№02 від 08.01.2014р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№1337-01 р від 20.12.2013

Про розподіл обов'язків між в.о. Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради

Відповідно до пунктів 2, 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішень Одеської міської ради
від 17.12.2013 р. № 4185-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», від 17.12.2013 р. № 4188-VI «Про затвердження на посаді керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради», від 17.12.2013 р. № 4189-VI «Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 06.12.2010 р. № 10-VI «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Одеської міської ради VI скликання», з метою вдосконалення роботи виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради:

1. Встановити, що в.о. Одеського міського голови, секретар Одеської міської ради Бриндак О.Б. безпосередньо здійснює координацію діяльності:
- юридичного департаменту Одеської міської ради;
- департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;
- департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради;
- департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
- департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради;
- департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;
- департаменту з організації роботи Одеської міської ради;
- управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;
- комісії з питань поновлення прав реабілітованих;
- головного спеціаліста з режиму секретності виконавчого комітету Одеської міської ради;
- комунальних підприємств, уповноваженими органами для здійснення контролю за ефективною діяльністю яких призначено вищезазначені виконавчі органи Одеської міської ради.

В.о. Одеського міського голови, секретар Одеської міської ради Бриндак О.Б.:
- забезпечує організацію виконання рішень Одеської міської ради, повідомляє депутатам і доводить до відома територіальної громади міста інформацію стосовно часу і місця проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради. Організовує підготовку сесій Одеської міської ради, питань, що вносяться на їх розгляд;
- організовує роботу щодо залучення територіальної громади до процесу управління містом шляхом створення нових та підтримки існуючих органів самоорганізації населення;
- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і громади міста, організовує контроль їх виконання;
- координує діяльність постійних та інших комісій ради, сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
- організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою й проведенням референдумів та виборів;
- забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням, та доступ до них осіб, яким це право надано в установленому порядку;
- забезпечує постійне поновлення бази даних електронного реєстру підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- вирішує за дорученням Одеської міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;
- вживає заходи з подальшого становлення громадянського суспільства в м. Одесі, здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;
- вживає заходи з питань реалізації державної політики в галузі культури та туризму, міжнародного співробітництва, електронного врядування.

2. Затвердити розподіл обов'язків між першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради з координації діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради згідно з додатком 1.

3. У разі відсутності першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради (відрядження, відпустка, хвороба) їх повноваження здійснюються згідно з додатком 2.

4. Затвердити схему розподілу обов’язків між в.о. Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з додатком 3.

5. Встановити, що на в.о. Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради покладено обов`язок особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи. Колективні звернення за підписом двохсот і більше членів територіальної громади м. Одеси розглядає в.о. Одеського міського голови, секретар Одеської міської ради.

6. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови
від 17.05.2013 р. № 488-01р «Про розподіл обов'язків між Одеським міським головою, першим заступником Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради», від 01.07.2013 р. № 697-01р «Про внесення змін до додатків до розпорядження міського голови від 17.05.2013 р. № 488-01р «Про розподіл обов'язків між Одеським міським головою, першим заступником Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради», від 15.10.2013 р. № 1107-01р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 17.05.2013 р. № 488-01р «Про розподіл обов'язків між Одеським міським головою, першим заступником Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради» (зі змінами)».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                        О. Бриндак

 

 

Додаток 1
до розпорядження

Одеського міського голови
№1337-01 р від 20.12.2013 

   


РОЗПОДІЛ
обов'язків між першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради з координації діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради
 

   
ІЛЬЧЕНКО
Микола Степанович

перший заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

  
Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з питань екологічної безпеки та розвитку рекреаційних зон, з питань реклами, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, з питань управління комунальною власністю територіальної громади м. Одеси.
Організовує, координує та контролює дії органів місцевого самоврядування у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пожеж щодо здійснення передбачених законом заходів, пов'язаних з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереження матеріальних цінностей.
Організовує роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, здійснює контроль за санітарним станом довкілля. Контролює дотримання чинного законодавства, виконання заходів з охорони довкілля на території міста.
Здійснює координацію поточної діяльності заступників Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
У період відсутності в.о. Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради Бриндака О.Б. (відпустка, відрядження, хвороба) виконує обов'язки міського голови відповідно до ст. 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Перший заступник Одеського міського голови здійснює координацію діяльності:
- Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
- КП «ЖКС «Вузівський»;
- КП «ЖКС «Чорноморський»;
- Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
- КП «ЖКС «Черьомушки»;
- КП «ЖКС «Хмельницький»;
- Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
- КП «ЖКС «Фонтанський»;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський»;
- Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
- КП «ЖКС «Північний»;
- КП «ЖКС «Пересипський»;
- департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
- КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації»;
- департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
- КП «Гідропарк «Лузанівка»;
- КП «Ланжерон»;
- КП «Узберіжжя»;
- КП «ПЕО Київського району»;
- КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»;
- КП «Парки Одеси»;
- управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- КП «Ринок «Малиновський»;
- КП «Ринок «Привоз»;
- управління реклами Одеської міської ради;
- КП «Одесреклама»;
- КП «Одеські інженерні мережі»;
- управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- КП «Прохідник»;
- департаменту оборонної роботи, цивільної оборони та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
Очолює комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У межах своїх повноважень перший заступник Одеського міського голови забезпечує взаємодію з Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою, районними державними адміністраціями Одеської області, природоохоронними фондами та організаціями, торговельними мережами, військкоматами, правоохоронними органами, з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

   
  
БЕДРЕГА
Світлана Миколаївна
заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор департаменту фінансів Одеської міської ради

  
Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з вирішення перспективних та поточних питань бюджету та фінансів, податкової, банківської, грошово-кредитної та валютної політики, у сфері соціально-економічного розвитку міста, розвитку міського господарства, малого та середнього підприємництва, моніторингу планування та обліку закупівель.
Забезпечує реалізацію на території м. Одеси державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Координує роботу з пошуку інвесторів та проведення комерційних і некомерційних конкурсів потенційних інвесторів для реалізації соціально-економічних програм розвитку міста.
Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради здійснює керівництво та відповідає безпосередньо за діяльність департаменту фінансів Одеської міської ради.
Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради здійснює координацію діяльності:
- департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;
- комунальної організації Одеської міської ради «Одеський фонд реконструкції та розвитку міського господарства».
У межах своїх повноважень заступник Одеського міського голови –директор департаменту фінансів Одеської міської ради забезпечує взаємодію з підприємствами міста, з податковими органами, державною казначейською службою, органами статистики, контрольно-ревізійними органами, кредитно-фінансовими, страховими установами, громадськими фондами.

 
  
ОНІЩЕНКО
Олена Семенівна
керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради
 

   
Забезпечує організацію виконання рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень Одеського міського голови.
Забезпечує планування діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради, підготовку його засідань, проведення апаратних нарад міського голови та першого заступника міського голови, встановлення єдиного порядку документування та роботи з документами у виконавчих органах Одеської міської ради, реалізацію державної політики у сфері архівної справи та діловодства.
Забезпечує діяльність Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, інформаційну, консультаційну та практичну допомогу фізичним та юридичним особам в отриманні адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності.
Керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснює координацію діяльності:
- управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради;
- департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради;
- департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради;
- департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;
- департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;
- адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;
- департаменту впровадження інформаційних технологій Одеської міської ради;
- КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»;
- відділу кадрової роботи Одеської міської ради;
- відділу організаційного забезпечення діяльності міського голови;
- відділу організаційного забезпечення діяльності керівного складу;
- сектору з організації роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради.
Очолює історико-топонімічну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради.

У межах своїх повноважень керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради забезпечує взаємодію з нотаріальними конторами, типографіями, територіальними органами Державної міграційної служби України, видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання.

 

 
СТОЦЬКА
Марія Миколаївна
заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

  
Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці, освіти, захисту прав дітей, молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту.

Забезпечує розробку та реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів війни та праці, інших незахищених верств населення.
Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації, а також щодо додержання правил санітарної охорони.
Заступник Одеського міського голови здійснює координацію діяльності:
- департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
- департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради;
- КП «Автобаза санітарного транспорту»;
- КП «Одесфарм»;
- управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
- КП «Стадіон «Спартак»;
- служби у справах дітей Одеської міської ради.
Очолює державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Одеській міській раді.
Заступник Одеського міського голови здійснює взаємодію з:
- міською санітарно-епідеміологічною службою;
- міською дезінфекційною станцією;
- міською ветеринарною службою.
У межах своєї компетенції забезпечує взаємодію з науково-дослідними організаціями, з молодіжними об'єднаннями, благодійними фондами, волонтерськими організаціями, із вищими навчальними закладами, спортивними організаціями. 
  

  
ШАЛАМАЙ
Кирило Іванович
в.о. заступника Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

   
Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, у сфері використання земельних ресурсів та земельних правовідносин, з питань містобудування, комплексної забудови, житлово-цивільного, промислового, енергетичного та капітального будівництва, з питань розвитку промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії, проектних організацій будівельного профілю, прогнозування перспективного розвитку інфраструктури міста, її реформування, розробки єдиної технічної політики, прогнозування та перспективного розвитку транспортного комплексу міста, міського дорожнього господарства, благоустрою міста.
Здійснює контроль за розподілом житла, що будується, та станом протизсувних і берегозахисних споруд.
Забезпечує реалізацію політики Одеської міської ради та її виконавчих органів стосовно заходів, пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в місті Одесі.
Організовує вирішення питань охорони пам'ятників архітектури, здійснює контроль за архітектурно-художнім оформленням міста, створенням малих архітектурних форм, інтеграцією до міського середовища рекламних об’єктів.
Здійснює повноваження з підписання свідоцтв про державну реєстрацію об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

В.о. заступника Одеського міського голови здійснює координацію діяльності:
- департаменту міського господарства Одеської міської ради;
- КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»;
- КП електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»;
- КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»;
- КП «Теплопостачання міста Одеси»;
- КП «Одеська паливно-енергетична компанія»;
- КП «Сервісний центр»;
- КП «Домоуправління 18»;
- КП «Міськзелентрест»;
- КП «Міська агенція з приватизації житла»;
- КП «Одескомунтранс»;
- КП «Міські дороги»;
- департаменту «Євробаскет-2015»;
- департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
- КП «Міжнародний аеропорт Одеса»;
- КП «Авто-сервіс»;
- КП «Одестранспарксервіс»;
- КП «Одесміськелектротранс»;
- УКВ «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»;
- КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
- управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
- КП «Одеський міський землевпорядний центр»;
- КП «Земельно-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів»;
- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- КП «Одеспроект»;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- КП «Міське капітальне будівництво»;
- КП «Агентство програм розвитку Одеси».
- управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
- управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради.

В.о. заступника Одеського міського голови здійснює взаємодію з:
- ТОВ «РАФ-ПЛЮС»;
- ТОВ «ЕКОГРАД»;
- ВАТ "Одесагаз";
- ВАТ "ЕК Одесаобленерго";
- філією "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс";
- ТОВ "Еко-Ренесанс";
- ТОВ "Ремондіс Україна";
- ТОВ "Союз";
- ВАТ "Одесліфт";
- ПАТ "Одеська ТЕЦ";
- ЖЕУ "Ренесанс-ЛТД 92";
- ТОВ "Міський єдиний розрахунковий центр".

У межах своїх повноважень заступник Одеського міського голови забезпечує взаємодію з підприємствами архітектурно-будівельної індустрії, проектними та науково-дослідницькими організаціями, агентствами нерухомості, з підприємствами, що забезпечують життєдіяльність м. Одеси, з підприємствами транспорту, державними та комерційними підприємствами зв'язку, центром технічної експлуатації телефонного зв'язку, поштамтом, управлінням залізниці, підприємствами морегосподарського комплексу, авіаційними компаніями. 
  

  
АХМЕРОВ
Олександр Олександрович
член виконавчого комітету Одеської міської ради

  
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з Центральною виборчою комісією України з питань вдосконалення виборчого законодавства про місцеві вибори, взаємодію з правоохоронними органами з питань забезпечення законності і правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів членів територіальної громади м. Одеси, захисту прав виборців.

  

  
ГОЛОВЧЕНКО
Ольга Олександрівна

член виконавчого комітету Одеської міської ради

  
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з органами судової влади, адвокатськими об’єднаннями, громадськими організаціями, діяльність яких орієнтована на забезпечення прав та свобод громадян, розвиток правової свідомості членів територіальної громади м. Одеси. 

      
 
ЗУКІНА
Людмила Борисівна
член виконавчого комітету Одеської міської ради 

       
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з вищими навчальними закладами з питань розвитку системи освіти та виховання молоді, з міжнародними організаціями та фондами, діяльність яких орієнтована на підтримку навчання та підвищення кваліфікації за кордоном, стажування молодих службовців органів місцевого самоврядування, студентський обмін, вивчення іноземних мов. 

    
    
ЛОБАН
Олег Леонідович
член виконавчого комітету Одеської міської ради 

        
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, з територіальними органами Державної служби України з надзвичайний ситуацій, ветеранськими організаціями з питань сприяння їх діяльності, захисту прав, свобод і законних інтересів військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та членів їх сімей, патріотичного виховання молоді.

  

 
ОРЛОВСЬКИЙ
Анатолій Йосипович
член виконавчого комітету Одеської міської ради

  
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян з питань реалізації на території м. Одеси державної політики у сфері створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розвитку енергозберігаючих технологій та впровадження їх у сфері житлово-комунального господарства міста. 

 

    
ПАВЛОВА
Олена Олегівна
член виконавчого комітету Одеської міської ради
 

     
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян з питань реалізації на території м. Одеси державної політики у сфері кінематографії, у сферах культури та мистецтв, розвитку туристичної галузі, підвищення туристичної привабливості міста, збереження його самобутності. 

 

    
ПІДГАЙНИЙ
Сергій Григорович
член виконавчого комітету Одеської міської ради
 

    
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян з питань реалізації на території м. Одеси державної політики у сфері містобудування, комплексної забудови, житлово-цивільного, промислового, енергетичного та капітального будівництва, розвитку промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії.

 

 
ПРОДАЄВИЧ
Сергій Олександрович

член виконавчого комітету Одеської міської ради

  
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності з питань залучення інвестицій, розвитку виробництва, підприємництва, забезпечення реалізації державної політики у сфері господарської діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу. 

  

    
ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
Руслан Васильович
член виконавчого комітету Одеської міської ради
 

        
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з народними депутатами України від Одеського регіону, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності з питань вдосконалення законодавства щодо місцевого самоврядування, захисту інтересів територіальної громади м. Одеси. 

  

      
ШУРДА
Микола Володимирович
член виконавчого комітету Одеської міської ради
 

      
Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, діяльність яких поширюється на сферу охорони здоров’я, розвиток страхової медицини, підвищення рівня надання медичних послуг, розширення та вдосконалення фармакологічного ринку, залучення членів територіальної громади міста до здорового способу життя.
     
     
      
Керуюча справами                                                 О. Оніщенко

 

 

Додаток 2
до розпорядження

Одеського міського голови
№1337-01 р від 20.12.2013 
  

 
Здійснення повноважень
у разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба) першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради

  

  
Ільченко М.С.                             Шаламай К.І.

 
Бедрега С.М.                              Ільченко М.С.  

  
Оніщенко О.С.                            Стоцька М.М.
Керуюча справами                                                     О. Оніщенко
  

 

  

Додаток 3
до розпорядження

Одеського міського голови
№1337-01 р від 20.12.2013 

 

С Х Е М А

 


Сторінка створена: 2013.12.25 17:18