Внесено зміни розпорядженням міського голови №149 від 19.03.2014р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 

Про організацію шефської роботи з військовими частинами, підрозділами, закладами Збройних  сил України, Державної прикордонної служби України, що дислокуються в місті Одесі, у 2014 році
 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України від 03.04.2000 р. № 554/2000 "Про вдосконалення організації шефства над Державною прикордонною службою України" зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 29.10.2003 р. № 1227/2003, та від 27.09.2010 р. № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України", на виконання розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 25.10.2010 р. № 1022/А-2010 "Про організацію шефської роботи з військовими частинами Збройних сил України, що дислокуються на території Одеської області":
 
1. Затвердити перелік підшефних військових частин, підрозділів та закладів Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, Західної військово-морської бази Військово-Морських сил Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних сил України, що дислокуються в м. Одесі, та закріпити за виконавчими органами Одеської міської ради для організації і проведення шефської роботи з метою її активізації, сприяння вирішенню питань піднесення престижу військової служби, вирішення соціально-побутових проблем і задоволення культурних запитів військовослужбовців (додатки 1-5).
 
2. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради:
2.1. До 16.01.2014 року видати розпорядження, в якому визначити конкретні підприємства, установи, організації (за згодою) та закріпити їх за підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, Західної військово-морської бази Військово-Морських сил Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних сил України.
2.2. Закріпити навчальні заклади за підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами для проведення військово-патріотичного виховання молоді та піднесення престижу військової служби.
2.3. Рекомендувати керівникам визначених підприємств, установ, організацій та навчальних закладів до 30.01.2014 року скласти з командирами військових частин, підрозділів (за погодженням з командирами військових частин) та закладів спільні плани шефської роботи на 2014 рік і затвердити головою відповідної районної адміністрації Одеської міської ради, в яких передбачити заходи щодо:
- участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;
- надання допомоги у забезпеченні військових частин, підрозділів, військових навчальних закладів продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.
Копії планів до 12.02.2014 року надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
2.4. Щоквартально аналізувати стан виконання планів шефської роботи та підводити її підсумки.
Узагальнену інформацію з відображенням видів та обсягів наданої шефської допомоги військовим частинам, підрозділам, установам та виконання планів військово-патріотичного виховання молоді в районах міста надавати в.о. заступника міського голови Шаламаю К.І. щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу (додаток 6).  
 
3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Узагальнені списки закріплених навчальних закладів за визначеними підшефними військовими частинами, підрозділами, закладами та копії узгоджених з ними планів військово-патріотичного виховання молоді на 2014 рік до 12.02.2014 року надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.  
3.2. Здійснювати контроль за виконанням планів військово-патріотичного виховання молоді в районах міста та надавати узагальнену інформацію в.о. заступника міського голови Шаламаю К.І.  через департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу.  
4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити регулярне інформування громадськості міста про хід шефської роботи з військовими частинами, що дислокуються  в місті Одесі, та військово-патріотичного виховання молоді міста.
 
5. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради:
5.1. Здійснювати контроль за станом шефської роботи та військово-патріотичного виховання молоді.
5.2. Щоквартально аналізувати стан шефської роботи та доповідати міському голові через в.о. заступника міського голови Шаламая К.І. до 5 числа наступного  за звітним періодом місяця, а за минулий рік – до 15 січня наступного року.
5.3. Щорічно до 15 січня інформацію про стан виконання шефської роботи за минулий рік надавати до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника міського голови Шаламая К.І. 
 
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                    О. Бриндак
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових закладів, 
що закріплені за департаментом освіти та науки Одеської міської ради
 
 
Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
Департамент науки та освіти Міністерства оборони України
 
Одеський ліцей  з посиленою військово-фізичною підготовкою
(вул. Профспілкова, 9)
полковник запасу
Додул
Володимир Олексійович
тел. 761-79-17
 
 
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                    О. Оніщенко
 
 
  
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
 що закріплені за Київською районною адміністрацією Одеської міської ради
 
з/п
Вид Збройних сил
України
 
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
1.
Повітряні сили Збройних сил України.
Повітряне командування “Південь”
А 2800 “д” зенітний ракетний дивізіон (вул. Дача Ковалевського, 127)
підполковник
Бурлака
Сергій Валентинович
тел. 063-427-29-01
А 3571 авіаційна командатура  (Шкільний 
аеродром, 1а)
підполковник
Шишка
Олександр Євгенійович
тел.761-81-75
2.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
2138
прикордонний загін
(вул. Левітана, 113)
підполковник
Ігнатьєв
Андрій Михайлович тел. 719-21-81
комутатор 761-96-90
9997
окрема авіаескадрилья
(вул. Левітана, 113)
підполковник
Забродоцький
Артем Олександрович
тел. 701-71-80
комутатор 799-21-98
3.
Військово-Морські сили Збройних сил України.
Західна військово- морська база  ВМС України
А2408
20-й район спостереження
(Маячний пров., 5)
капітан 2 рангу
Баюра
Валентин Валентинович
тел. 772-19-94
4.
Сухопутні війська Збройних сил України
 
Військова академія
(факультет високомобільних десантних військ  і розвідки)   
(Фонтанська  дорога, 10)
начальник академії
генерал-майор
Гуляк
Олег Вікторович
комутатор 63-76-60
черговий 63-05-60
  
 
 
Керуюча справами                                                                   О. Оніщенко
 
 
 
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
що закріплені за Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради
 
 
з/п
Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
1.
Повітряні сили Збройних сил України.
Повітряне командування “Південь”
А 2171
полк зв’язку
(Овідіопольська         дорога, 8)
полковник
Лабунець                     
Вадим Олександрович
комутатор 732-62-94
А 1620
радіотехнічна бригада
(2-й Лазуровий пров., 2)
полковник
Горло                                  
Костянтин Миколайович
комутатор 39-14-15
А3189
Центр управління і оповіщення
(вул. Магістральна, 37 “Е”)
полковник
Курочкін
Валерій Олександрович
комутатор 724-78-23
2.
Сухопутні війська Збройних сил України
 
Військова академія
(факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення)
(Фонтанська
 дорога, 10)
начальник академії
генерал-майор
Гуляк
Олег Вікторович
комутатор 63-76-60
черговий 63-05-60
3.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
2138
Відділ прикордонної служби
"Одеса-аеропорт"
"Міжнародний аеропорт "Одеса"
капітан
Колісник
Василь Богданович
тел. 702-51-70
черговий 39-34-70
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
    
 
 
Додаток 4
до розпорядження
міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
що закріплені за Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради
 
 
 
Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, підрозділу, телефон
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
1485
загін морської охорони
(вул. Приморська, 37)
 
капітан 1 рангу
Дуков
Дмитро Федорович
тел. 30-97-57
комутатор 729-38-28    
1485
корабель морської охорони „П. Державін”
(вул. Приморська, 37
(Потапівський мол)
капітан 3 рангу
Гробовський
Ярослав Олексійович
комутатор 729-38-28
 
1485
катер морської охорони "Одеса"
(вул. Приморська, 37
(Потапівський мол)
капітан-лейтенант
Голубір  Арсеній Сергійович
комутатор 729-38-28
 
2524
клінічний госпіталь Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України
(вул. Черняховського, 6)
підполковник медичної служби
Кальчук
Оксана Віталіївна
черговий 748-12-20
моб.тел. 067-556-85-10
 
2138
відділ прикордонної служби "Одеса"
(Одеський морський торговельний порт)
підполковник
Савчук
Андрій Ігорович
черговий 729-35-96
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                  О. Оніщенко
 
 
 
Додаток 5
до розпорядження
міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів, що закріплені за Суворовською
районною адміністрацією Одеської міської ради
 
 
з/п
Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
1.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
1485
корабель морської охорони “Поділля”
(вул. Приморська, 37
(Потапівський мол)
капітан 3 рангу
 Кузін Петро Миколайович
комутатор 729-38-28 
 
2.
Військова служба правопорядку Збройних сил України.
Південне територіальне управління військової служби правопорядку
А1495
рота Військової служби правопорядку
(вул. Спартаківська, 2)
старший лейтенант
Собко
Дмитро Володимирович
моб.тел. 063-978-62-98
3.
Військово-Морські сили Збройних сил України.
Західна військово- морська база ВМС України
А 2238
(вул. Приморська, 26)
капітан 1 рангу
Кінзерський
Євгеній Едуардович тел. 729-47-16
А 1368
дивізіон річних  катерів
(вул. Приморська, 26)
капітан 3 рангу
Кодимський
Роман Миколайович
моб.тел. 098-245-63-10
А 2951
дивізіон катерів
(вул. Приморська, 26)
капітан 3 рангу
Мартиненко
Ігор Вікторович
черговий 704-38-71
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
 


Додаток 6
до розпорядження
міського голови
№1313-01 р від 17.12.2013 
 
 
Інформація
 
1. Стосовно обсягів шефської допомоги,
яка надана _______________ районом протягом___ кварталу (за рік) 2014 року
підшефним військовим частинам, підрозділам,
закладам, що дислокуються у м. Одесі
 
 
 
Рід військ,
військова частина
 
 
Придбано житла
 
Вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців.
Придбано чи передано
Ремонт будівель, споруд, об’єктів, техніки
(грн)
 
Медичне
забезпечення
 
Загальний обсяг
допомоги
(грн)
Кількість
квартир
Вартість
(грн)
Культурно- побутових товарів
(грн)
Продуктів
харчування
(грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Виконання плану військово-патріотичного виховання молоді в районі (згідно з додатком 6)
 
Голова ___________________________ районної адміністрації                      (підпис)
 
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                                                               О. Оніщенко

 


Сторінка створена: 2013.12.26 11:50