Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1350-01р від 26.12.2013р.

Про організацію роботи з упорядкування документів

комунальних підприємств, що ліквідуються

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 59, 60 Господарського кодексу України та ст. 111 Цивільного кодексу України, з метою контролю за проведенням процедури ліквідації комунальних підприємств:

1. Визначити уповноваженим органом для здійснення централізації роботи із збереження, упорядкування та відновлення у разі втрати документів комунальних підприємств, що ліквідуються, департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради.

2. Уповноваженим органам Одеської міської ради, визначеним розпорядженням міського голови від 12.11.2013 р. № 1199-01р «Про посилення відповідальності керівників виконавчих органів Одеської міської ради за здійсненням заходів щодо ліквідації комунальних підприємств»:
2.1. До 30.12.2013 року направити списки ліквідованих комунальних підприємств до департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
2.2. Встановити місця, де буде проводитись робота з експертної оцінки документів, відбору документів, їх упорядкування для передачі на зберігання до департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
2.3. Для визначення орієнтованої суми коштів, яка потрібна для упорядкування документів, заповнити анкету (додається).
2.4. В строк до 20 січня 2014 року направити анкети до департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.

3. Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради визначити суму коштів, необхідну на формування архівних справ та збереження документів комунальних підприємств, що ліквідуються, та надати відповідний запит до департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради з метою вирішення питання щодо виділення додаткових бюджетних призначень головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Одеської міської ради.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради за необхідності за заявкою головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Одеської міської ради виділяти кошти на фінансування витрат, пов’язаних з упорядкуванням документів комунальних підприємств, що ліквідуються.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.В.о. міського голови,
секретар міської ради                                  О. Бриндак


Сторінка створена: 2014.01.20 17:29