Розпорядження
Одеського міського голови
№1248 від 11.12.2014рПро надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування гр. Тюріній К.В.


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 5.2 пункту 5 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2014 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4201–VI, зі змінами та доповненнями від 27.08.2014 р. № 5240-VI, на підставі протоколу № 36 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 14.11.2014 року, у зв’язку з витратами, пов’язаними з проведенням зубопротезування, на підставі заяви гр. Тюріної К.В.:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу гр. Тюріній Катерині Василівні на компенсацію коштів, витрачених на проведення зубопротезування, в розмірі 1495 (одна тисяча чотириста дев’яносто п’ять) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 1495 (одна тисяча чотириста дев’яносто п’ять) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов


Сторінка створена: 2014.12.12 11:54