Розпорядження
Одеського міського голови
№1270 від 18.12.2014р.
 
Про надання одноразової матеріальної
допомоги 14-ти ветеранам війни та особам,
на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», м. Одеси
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4202-VI, на підставі протоколу № 37 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 21.11.2014 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі їх заяв:
 
1. Надати одноразову матеріальну допомогу 14-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 35400 (тридцять п’ять тисяч чотириста) грн згідно з наданим списком (додається).
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 35400 (тридцять п’ять тисяч чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.  
 
Г. Труханов
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 08.12.2014р. №1270
 
Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
на одержання одноразової матеріальної допомоги
 
 
з/п
 
Прізвище, ім’я та по батькові одержувача соціальної послуги
Адреса проживання
(м. Одеса)
Сума
(грн)
1.
Артеменко
Надія Олександрівна
 
1300
2.
Баценко
Ніна Василівна
 
1000
3.
Воронов
Сергій Микитович
 
1000
4.
Гайворонський
Вячеслав Олександрович
 
1000
5.
Губанов
Євгеній Валентинович
 
3000
6.
Кісєльов
Віктор Олександрович
 
3000
7.
Коршунов
Валерій Васильович
 
1000
8.
Крайнова
Марія Іванівна
 
2400
9.
Лопатюк
Анастасія Іванівна
 
3000
10.
Назаров
Григорій Трофимович
 
1200
11.
Романчук
Володимир Прокопович
 
2000
12.
Ромашкін
Микола Єгорович
 
3000
13.
Ходзінська
Олена
Миколаївна
 
2500
14.
Яворський
Григорій Данилович
 
10000
Всього:                                                                                                    35400
 
 
 
Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко

Сторінка створена: 2014.12.19 15:01