Розпорядження міського голови від 31.01.2006 р. № 57-01р

Про нагородження працівників інституту імені В.П. Філатова

Відповідно до підпункту 20 пункту 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за багаторічну сумлінну працю та значний внесок у розвиток медичних наук України і справу охорони здоров’я, з нагоди відзначення 70-річчя заснування Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова.

Нагородити:

1. Почесною відзнакою Одеського міського голови «Знак пошани»

Пасєчнікову Наталію Володимирівну – директора Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України, професора.

2. Почесною відзнакою Одеського міського голови «За заслуги перед містом»

Родіна Станіслава Станіславовича – завідувача відділення вітреоретинальної лазерної хірургії Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова, доктора медичних наук.

3. Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка»

Кашинцеву Людмилу Терентіївну – головного наукового співробітника відділення офтальмоендокринології та глаукоми Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова, доктора медичних наук, професора.

Терентьєву Людмилу Сергіївну – головного наукового співробітника відділення офтальмоонкології Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова, доктора медичних наук, професора.

Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.


Е. Гурвіц 


                                         -----------------------------------------------------------------

 

 

Распоряжение городского головы от 31.01.2006 г. № 57-01р

О награждении работников института имени В.П. Филатова

Согласно подпункту 20 пункта 3 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие медицинских наук Украины и здравоохранение, по случаю 70-летия Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова

Наградить:

1. Почетным отличием Одесского городского головы «Знак почета»

Пасечникову Наталью Владимировну - директора Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины, профессора.

2. Почетным отличием Одесского городского головы «За заслуги перед городом»

Родина Станислава Станиславовича - заведующего отделением витреоретинальной лазерной хирургии Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова, доктора медицинских наук.

3. Почетным отличием Одесского городского головы «Благодарность»

Кашинцеву Людмилу Терентьевну - главного научного сотрудника отделения офтальмоэндокринологии и глаукомы Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова, доктора медицинских наук, профессора.

Терентьеву Людмилу Сергеевну - главного научного сотрудника отделения офтальмоонкологии Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова, доктора медицинских наук, профессора.

Контроль за выполнением этого распоряжения возложить на управляющую делами исполнительного комитета Одесского городского совета Ершову Т.М.


Э. Гурвиц


Сторінка створена: 2006.02.08 14:30