Розпорядження
Одеського міського голови
№ 2058-01р. від 20.10.2009р.
Про результати роботи робочої групи з вивчення
та аналізу питань організації та функціонування
Центру адміністративних послуг у м. Одесі

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» та результати роботи робочої групи з вивчення та аналізу питань організації та функціонування Центру адміністративних послуг в м. Одесі, з метою покращення умов надання органами місцевої влади адміністративних послуг населенню:

1. Взяти до уваги результати роботи робочої групи з вивчення та аналізу питань організації та функціонування Центру адміністративних послуг у м. Одесі (додається).

2. Управлінню дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (Брилько Є.М.) підготувати до 1 січня 2010 року проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про заходи щодо впровадження функціонування Центру адміністративних послуг в м. Одесі».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.Е. Гурвіц


Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 2058-01р. від 20.10.2009р.Інформація
про результати роботи робочої групи з вивчення та аналізу
питань організації та функціонування Центру адміністративних послуг у м. Одесі

Робоча група з вивчення та аналізу питань організації та функціонування Центру адміністративних послуг у м. Одесі створена згідно з розпорядженням міського голови від 01.06.2009 року № 1176-01р з метою покращення умов надання органами місцевої влади адміністративних послуг населенню. За результатами трьохмісячної роботи робоча група повідомляє наступне.

Одним з показників ефективності роботи місцевих органів влади є можливість надання адміністративних послуг якісно, швидко, без зволікань та черг. Для спрощення отримання громадянами, фізичними особами – підприємцями та юридичними особами адміністративних послуг доцільним є створення Центру адміністративних послуг як найбільш зручної форми надання адміністративних послуг в єдиному приміщенні.
Приміщення для розміщення Центру адміністративних послуг з урахуванням досвіду інших міст має бути на першому поверсі площею 1200-1500 кв.м. Центр повинен знаходитись поблизу транспортної розв'язки, мати парковку, відповідати сучасним вимогам забезпечення умов для людей з обмеженими можливостями – бути обладнаним пандусами та спеціально облаштованою туалетною кабіною.
Центр адміністративних послуг включає в себе адміністраторів, інформаційну довідку, місця очікування для відвідувачів. Крім того, доцільно надання додаткових послуг, пов'язаних з отриманням заявниками адміністративних послуг:
- оплата послуг у відділенні банку;
- копіювальні послуги;
- послуги електронних автоматів та комп'ютерної техніки (термінал електронної черги, таксофони, банкомати, термінал експрес-оплати послуг, можливість самостійно роздрукувати зразки документів);
- нотаріус, юрисконсульт;
- кафе або автомат для приготування кави тощо.


Робочі місця адміністраторів повинні мати підключення до Інтернет- мережі, терміналу "Електронна черга" та до єдиної комп'ютерної мережі з прямим доступом до внутрішнього порталу та електронних баз (реєстрів) міської ради.
Сучасні Центри адміністративних послуг вже створені у наступних містах України: Львів, Бердянськ, Чернігів, Луцьк, Вінниця тощо. Зазначені Центри забезпечують:
- рішення задачі реалізації принципу надання адміністративних послуг в єдиному приміщенні;
- спрощення процедур здобуття потрібних громадянам та юридичним особам документів шляхом централізації місцезнаходження підрозділів галузевих органів виконавчої влади, міських організацій;
- якісне та своєчасне обслуговування заявників;
- створення інформаційної інфраструктури Центрів на основі типових технічних рішень, що забезпечують комплексну модель інформаційного забезпечення Центрів;
- скорочення термінів підготовки і видачі документів;
- значне підвищення рівня комфорту обслуговування заявників за рахунок виділення окремих приміщень належної площі і матеріально-технічного оснащення, зручної транспортної доступності і багатьох інших чинників;
- істотне розширення переліку супутніх послуг, що надаються заявникам, пов'язаних з видачею основного документа (фотопослуги, послуги ксерокопії, телефонія, нотаріат, юрисконсульт, Інтернет-сервіс, моментальна оплата за документи та інше);
- підвищення ефективності та якості роботи системи виконавчої влади міста, у тому числі і за рахунок впровадження антикорупційних заходів, удосконалювальних технологій прийому заявників, що реалізуються через принципи роботи єдиних приймалень з обслуговування заявників фахівцями служб в єдиному приміщенні.
Однак, на теперішній час існують ряд проблем організації та функціонування Центру адміністративних послуг в існуючих соціально-економічних умовах:
- відсутність загальнодержавного адміністративно-процесуального та нормативно-правового регулювання порядку надання адміністративних послуг (зокрема відсутність можливості впливу на регіональні (обласні) органи влади щодо залучення їх до роботи у Центрі);
- відсутність фінансування галузі якісного надання адміністративних послуг та організації Центрів адміністративних послуг.


З огляду на викладене, робоча група рекомендує:
На першому етапі, на базі управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (далі – управління), започаткувати функціонування Центру адміністративних послуг у м. Одесі шляхом використання підвального приміщення (78 кв.м), що є в управлінні, та організації в управлінні додаткового відділу з надання адміністративних послуг у складі 7-ми осіб.
За попередніми розрахунками на організацію додаткового відділу з надання адміністративних послуг та облаштування його необхідно 431,7 тис. грн, з них 240,3 тис. грн на виплату протягом року заробітної плати та 191,4 тис. грн на облаштування приміщення та оргтехніку.
Відділ з надання адміністративних послуг буде забезпечувати:
- взаємодію з місцевими органами влади, комунальними підприємствами, установами та організаціями, регіональними (обласними) органами, які надають адміністративні послуги;
- контакт з територіальною громадою;
- надання адміністративних послуг громадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам;
- надання кваліфікованої правової та консультативної допомоги, зокрема шляхом створення гарячої телефонної лінії;
- кур’єрську систему документообігу;
- проведення аналізу ефективності впровадження Центру адміністративних послуг;
- технічне адміністрування реєстру адміністративних послуг;
- обслуговування комп’ютерної техніки та забезпечення стабільної роботи оргтехніки;
- здійснення інших видів діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.


При цьому, в рамках організації Центру адміністративних послуг, до 1 січня 2010 року необхідно:
- внести відповідні зміни до положення про управління;
- внести додаткових 7 одиниць до штатної чисельності управління;
- провести заходи щодо облаштування приміщення Центру адміністративних послуг;
- облаштування робочих місць меблями та оргтехнікою;
- затвердити рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради перелік адміністративних послуг м. Одеси, складений у процесі діяльності робочої групи;
- розмістити перелік адміністративних послуг із подальшим його оновленням на сайті Одеської міської ради;
- виготовити та розповсюдити брошури з інформацією щодо порядку отримання адміністративних послуг членами територіальної громади м. Одеси.
Після проведення зазначених заходів, з метою удосконалення Центру адміністративних послуг та приведення його до рівня світових стандартів, на другому етапі рекомендуємо доручити Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради підібрати відповідне приміщення для розміщення розширеного Центру адміністративних послуг, а департаменту фінансів Одеської міської ради врахувати витрати на утримання та функціонування Центру при складанні бюджету на 2010 рік.


У подальшому, після організації Центру адміністративних послуг, вважаємо за можливе облаштувати Центр сучасними технологіями, електронною системою контролю черг тощо, залучити до роботи у Центрі адміністративних послуг регіональні (обласні) органи влади (Державну податкову адміністрацію, пенсійний фонд, фонди соціального страхування та ін.), орган поштового зв’язку, банківські установи, юридичну та нотаріальну службу, забезпечити їхню безпосередню участь (представників) у роботі Центру, організувати при Центрі Інтернет-мережу та копіювальний центр, інші необхідні послуги.
Керуюча справами                            Т.М. Єршова


Сторінка створена: 2015.07.09 18:40