Розпорядження
Одеського міського голови
№927 від 24.09.2015р.

Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4202-VI, на підставі протоколу № 30 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 04 вересня 2015 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси, на підставі їх заяв:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 13-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 43100 (сорок три тисячі сто) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 43100 (сорок три тисячі сто) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов

 

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 24.09.2015р.
№ 927
 
 
 
 
        Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
    Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
 захисту», на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 

з/п
Прізвище, ім’я та по батькові одержувача соціальної послуги
Адреса проживання
(м. Одеса)
Сума
   (грн)
  1.
Арсеньєва
Надія Андріївна
 
3900
 
 2.                 
Дорофієнко
Анатолій Олексійович
 
2000
 
 3.                 
Килячкова
Клавдія Володимирівна
 
1700
 
 4.                 
Кукін
Олег Миколайович
 
5000
 
 5.                 
Мартюков
Віталій Ібрагимович
 
3000
 
 6.                 
Нечипорук
Марія Данилівна
 
2000
 
 7.                 
Резінець
Михайло Федорович
 
1400
 
  8.                 
Рябінська
Любов Іванівна
 
1100
 
  9.                 
Фаріна
Аполлінарій Якович
 
2000
 
10.            
Чалбинова
Діна Іванівна
 
2000
 
11.            
Шевченко
Віра Юріївна
 
4000
 
12.            
Ядовіна
Любов Миколаївна
 
5000
 
13.            
Ярошевич
Віталій Іванович
 
10000
 
Всього:                                                                                                                43100

 
 
                 Керуюча справами                                                                        О. ОніщенкоСторінка створена: 2015.09.25 12:41