Про організацію знесення зелених надсаджень.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 29.07.1994 р. №70. у зв`язку з реконструкцією тролейбусного кільця в районі Лідерсовського бульвару, відповідно до технічної документації, акта обстежень КП «Міськзелентрест» від 01.12.2005 №365, погодження Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області від 13.12.2005 р. №6898/03-06-09:

1. Управлінню дорожнього господарства та благоустрою міста Одеської міської ради (Під гайний С.Г.) у встановленому чинним законодавством порядку.
1.1. Здійснити знесення зелених насаджень у кількості 16-ти дерев по Лідерсовському бульвару.
1.2. До початку знесення насаджень вирішити питання щодо висадження дерев замість тих, що підлягають знесенню, відповідно до проекту озеленення.
2. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) через засоби масової інформації сповістити населення міста щодо знесення зелених насаджень.
3. Контроль виконання цього розпорядження покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Е.Гурвіц


_________________

 

 

Об организации сноса зелёных насаждений.

Согласно статье 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", "Правил содержания зеленых насаждений городов и других населенных пунктов Украины", утвержденных приказом Госжилкоммунхоза Украины от 29.07.1994 г. №70. в связи с реконструкцией троллейбусного кольца в районе Лидерсовского бульвара, согласно технической документации, акту обследований КП "Горзелентрест" от 01.12.2005 №365, согласованию Государственного управления экологии и природных ресурсов в Одесской области от 13.12.2005 г. №6898/03-06-09:

1. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города Одесского городского совета (Подгайний С.Г.) в установленном действующим законодательством порядке.
1.1. Осуществить снос зеленых насаждений в количестве 16-ти деревьев по Лидерсовскому бульвару.
1.2. К началу сноса насаждений решить вопрос относительно высаживания деревьев вместо тех, что подлежат сносу, соответственно проекту озеленения.
2. Управлению информации Одесского городского совета (Щеглов Э.В.) через средства массовой информации известить население города относительно сноса зелёных насаждений.
3. Контроль выполнения этого распоряжения возложен на заместителя городского головы Кучука М.И.

Э.Гурвіц


Сторінка створена: 2006.02.15 17:45