Розпорядження
Одеського міського голови
№1053 від 30.10.2015р.


Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадкахВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4202-VI, на підставі протоколу № 36 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 16 жовтня 2015 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси, на підставі їх заяв:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 5-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 24700 (двадцять чотири тисячі сімсот) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 24700 (двадцять чотири тисячі сімсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов

 

 

 

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 30.10.2015р.
№1053
 
 
 
        Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
 захисту», на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 

з/п
Прізвище, ім’я та по батькові одержувача соціальної послуги
Адреса проживання
(м. Одеса)
Сума
   (грн)
1.                 
Гриневич
Олександр Євгенович
 
8000
 
2.                 
Крупеніна
Зінаіда Іллівна
 
1900
 
3.                 
Малих
Геннадій Олексійович
 
2000
 
4.                 
Першина
Галина Іванівна
 
10000
 
5.                 
Славецька
Марія Антонівна
 
2800
 
 
Всього:                                                                                                      24700

 
 
 
 
 
        Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко
 
Сторінка створена: 2015.11.02 13:05