Розпорядження
Одеського міського голови
№1199 від 10.12.2015р.


Про надання одноразової адресної грошової допомоги

на оперативне лікування на очах гр. Сподар О.П.


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 3.4 пункту 3 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4202-VI, на підставі протоколу № 40 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 13 листопада 2015 року, у зв’язку з проведенням оперативного лікування на очах, за медичними показниками, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Сподар О.П., учасниці війни, на підставі її заяви:

1. Надати одноразову адресну грошову допомогу гр. Сподар Олені Павлівні на оперативне лікування на очах в розмірі 10000 (десять тисяч) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 10000 (десять тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну одноразову адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов

Сторінка створена: 2015.12.11 18:32