Розпорядження
Одеського міського голови
№1285 від 31.12.2015р.

Про організацію шефської роботи з військовими

частинами, підрозділами, закладами Збройних Сил

України, Державної прикордонної служби України,

Національної гвардії України, що дислокуються в місті

Одесі, у 2016 році


Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України" та від 03 квітня 2000 року № 554/2000 "Про вдосконалення організації шефства над Державною прикордонною службою України", на виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2010 року № 1022/А-2010 "Про організацію шефської роботи з військовими частинами Збройних сил України, що дислокуються на території Одеської області":

1. Затвердити перелік підшефних військових частин, підрозділів та закладів Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Південного територіального управління Національної гвардії України, що дислокуються в м. Одесі, та закріпити їх за виконавчими органами Одеської міської ради для організації і проведення шефської роботи, сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців (додатки 1-4).

2. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради:
2.1. До 20 січня 2016 року видати розпорядження, в яких визначити конкретні підприємства, установи, організації (за згодою) та закріпити їх за підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Південного територіального командування Національної гвардії України, що дислокуються в м. Одесі.
2.2. Закріпити навчальні заклади за підшефними військовими частинами, підрозділами і закладами для проведення військово-патріотичного виховання молоді та піднесення престижу військової служби.
2.3. До 10 лютого 2016 року затвердити спільні плани шефської роботи на поточний рік визначених підприємств, установ, організацій, навчальних закладів з командирами військових частин, підрозділів та навчальних закладів.
У спільних планах передбачити заходи щодо:
- участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;
- надання допомоги підприємствами у забезпеченні військових частин, підрозділів, військових навчальних закладів продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.
Надати до 29 лютого 2016 року копії планів до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
2.4. Надавати щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу узагальнену інформацію про виконання спільних планів шефської роботи в районах міста з відображенням видів та обсягів наданої шефської допомоги військовим частинам, підрозділам, установам заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків (додаток 5).

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Надати до 20 лютого 2016 року узагальнені списки навчальних закладів, закріплених за визначеними підшефними військовими частинами, підрозділами і закладами, а також копії узгоджених з ними спільних планів шефської роботи на 2016 рік, до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
3.2. Здійснювати контроль за виконанням спільних планів шефської роботи в районах міста та надавати щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу узагальнену інформацію.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити регулярне інформування громадськості міста про хід шефства над військовими частинами, що дислокуються в місті Одесі.


5. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради:
5.1. Здійснювати контроль за станом шефської роботи та військово-патріотичного виховання молоді.
5.2. Надавати інформацію про стан шефської роботи:
- щоквартально до 05 числа наступного за кварталом місяця;
- за поточний рік до 15 січня наступного за звітним періодом року до Одеської обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника міського голови Котляра А.І.
Г. Труханов

 

Додатки до розпорядження Одеського міського голови  №1285 від 31.12.2015р.


Сторінка створена: 2016.01.12 13:32