Рішення
Одеської міської ради
№946-ХХIII від 28.04.2000р.

Про нову редакцію Положення "Про механізм відчуження

об'єктів комунальної власності" додаток 1 до рішення
міської ради від 08.12.98р. №56-ХХIII "Про механізм

відчуження об'єктів комунальної власності"

Відповідно до Цивільного кодексу України, пункту 30 частини 1 ст. 26, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про власність", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизацію державного майна", Указу Президента України від 29 грудня 1999 року №1626/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні", з метою підвищення ефективності процесу відчуження об'єктів комунальної власності, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Положення "Про механізм відчуження об'єктів комунальної власності" (додаток 1 до рішення міської ради від 08.12.98р. №56-ХХIII "Про механізм відчуження об'єктів комунальної власності" (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на контрольну комісію Одеської міської ради з питань приватизації та відчуження.

Міський голова                                  Р. Боделан

 

Додаток №1
до рішення міської ради
№946-ХІІІ від 28.04.00р.

 

Положення
"Про механізм відчуження об'єктів комунальної власності"

 

Дане Положення розроблено з метою упорядкування процесу відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси для отримання найбільшої користі від реалізації комунальної власності, прискорення процесу продажу, застосування більш гнучкої системи оплати за об'єкти продажу.
Відчуження об'єктів, які знаходяться у комунальній власності міста, здійснюється Представництвом по управлінню комунальною власністю (далі - Представництво) відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

 

1. Загальні положення

 

1.1. Об'єктами продажу є:
- цілісні майнові комплекси, структурні підрозділи комунальних підприємств;
- вільні приміщення;
- орендовані об'єкти;
- об'єкти незавершеного будівництва;
- частки міської ради у господарських товариствах;
- майно комунальних підприємств.

1.2. Перелік об'єктів, що підлягають відчуженню, способи їх продажу, інші умови затверджуються міською радою, попередньо узгоджуються з контрольною комісією Одеської міської ради з питань приватизації та відчуження.

1.3. В процесі відчуження Представництво від імені міської ради:
- готує та публікує у пресі інформацію про об'єкти відчуження;
- готує технічну документацію, узгодження з відповідними органами;
- визначає ціну продажу об'єкта, що підлягає відчуженню.
- укладає договори купівлі-продажу;
- видає акти прийому-передачі та свідоцтва про право власності.

1.4. У період між сесіями згідно п.16 частини 3 ст. 42 та п. 43 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міський голова може укладати договори купівлі-продажу об'єктів з подальшим їх затвердженням міською радою.
Контрольна комісія розглядає та погоджує перелік об'єктів, що підлягають відчуженню, способи їх продажу, інші умови.
Міський голова або Представництво від імені міської ради та за довіреністю міського голови укладає договори купівлі-продажу об'єктів, видає акти прийому-передачі та свідоцтва про право власності.

1.5. Ціна продажу об'єкта, що підлягає відчуженню, визначається відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

1.6. Форма оплати за об'єкти відчуження - гроші, векселі, нерухомість, облігації місцевого займу.
Продаж об'єктів за векселі, облігації місцевого займу, інші цінні папери здійснюється Представництвом згідно з Положенням "Про порядок емісії, обігу та погашення векселів управління фінансів виконавчого комітету Одеської міської ради", затвердженого рішенням міської ради №97-ХХІІІ від 10.03.99р.

1.7. При продажу застосовується Положення "Про застосування валютного еквіваленту при розрахунках за об'єкти комунальної власності", затверджене рішенням міської ради від 08.12.98р. №56-ХХIII та змінами до нього, затвердженими рішенням міської ради від 09.12.99р. №455-ХХІІІ.

1.8. Орендар має першочергове право викупу орендованого об'єкта.

1.9. При наявності декількох заяв на придбання вільного об'єкта протягом 7 календарних днів після публікації. Представництво продає його через конкурентні способи згідно з чинним законодавством.

 

2. Порядок відчуження

 

2.1. Представництво готує та виносить на розгляд міської ради перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню.

2.2. Ініціатива висування об'єкта на продаж може надходити від:
- міської ради;
- Представництва;
- покупців (юридичних і фізичних осіб).

2.3. Невід'ємні поліпшення, що здійснені орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів, можуть бути повернені орендарю при наданні ним документів згідно з чинним законодавством. У разі відсутності документу, що підтверджує згоду орендодавця на здійснення за рахунок власних коштів орендаря поліпшень орендованого майна, таким може стати рішення міжвідомчої комісії про затвердження кошторису витрат на здійснення ремонту.
При цьому частка орендаря, що підлягає зарахуванню, оцінюється також експертним шляхом. Ціна продажу (вартість частки міської ради) визначається як різниця між вартістю об'єкта і вартістю поліпшень.

2.4. Заява на придбання об'єкта відчуження подається за установленою Представництвом формою. Представництво перевіряє наявність, відповідність документів, що додаються до заяви.
Відповідальність за достовірність інформації несе заявник.

2.5. Витрати, понесені Представництвом на підготовку об'єкта до продажу, відшкодовуються покупцем.

2.6. Договір купівлі-продажу є основою для внесення плати за об'єкт у банківську установу в обумовлені договором строки.

2.7. Після повної оплати покупцем за об'єкт продажу продавець і покупець підписують акт прийому-передачі об'єкта. Відповідальність за зберігання об'єкта купівлі-продажу на період від підписання договору купівлі-продажу до підписання акту прийому-передачі несе покупець.

2.8. Право власності на об'єкт купівлі-продажу переходить до покупця з моменту передачі об'єкта продажу. Покупцю видається свідоцтво про право власності.

2.9. Представництво здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.

Секретар ради                                   О.А. Прокопенко


Сторінка створена: 2007.06.13 17:47